Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Informacja o dniu wolnym

Data publikacji: 2022-01-05

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 21 października 2021 informuję, że ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie za święto 1 stycznia 2022 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

DODATEK OSŁONOWY 2022

Data publikacji: 2022-01-04

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje że od stycznia 2022 roku do 31 października 2022 r. będzie można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy to kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii.

Dodatek osłonowy, zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Wnioski będzie można składać:

> elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego;

> tradycyjnie (papierowo) – od 10 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. Kościuszki 88 (nad Bankiem Spółdzielczym) do godziny 14.00.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 41 2541 326 lub 500 726 541 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Życzenia Świąteczne

Data publikacji: 2021-12-21

1

Spotkanie opłatkowe w Klubie Senior+ w Mroczkowie

Data publikacji: 2021-12-13

W dniu 10 grudnia w siedzibie Klubu Senior+ w Mroczkowie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Uczestników powitała opiekun klubowiczów Grażyna Wanat. Życzenia seniorom przekazali: wójt gminy Mariusz Walachnia, kierownik GOPS Monika Łukomska oraz w imieniu komendanta powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej mł insp. Tomasza Jarosza nasi dzielnicowi Emil Sadza i Marcin Jedynak.

Na stole znalazły się tradycyjne potrawy wigilijne. Seniorzy gości obradowali pięknymi bombkami wykonanymi przez nich w ramach warsztatów prowadzonych przez Justynę Regułę.

12345678910111213

Informacja o dniu wolnym

Data publikacji: 2021-12-01

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 21 października 2021 informuję, że ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie za święto 1 stycznia 2022 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

SPOTKANIE ANDRZEJKOWE SENIORÓW W MROCZKOWIE

Data publikacji: 2021-11-24

Z okazji popularnych Andrzejek członkowie Klubu Senior+ z Mroczkowa w dniu 23 listopada spotkali się w strażackiej na zabawie andrzejkowej. Uczestników spotkania powitał prezes klubu Wiesław Kwapisz, wśród gości byli: kierownik GOPS Monika Łukomska oraz dzielnicowi Emil Sadza i Marcin Jedynak.

Korzystając z okazji dzielnicowi przeprowadzili pogadankę profilaktyczną na temat plagi wyłudzeń, jakich doświadczają mieszkańcy, w szczególności osoby starsze, naszego powiatu.

012345678910

Ogłoszenia

Data publikacji: 2021-11-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie  informuje, iż od dnia 26 listopada 2021 r. rozpoczyna wydawanie skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2021 zgodnie z wytycznymi do programu. Żywność będzie wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Filia w Bliżynie.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenia"

Załączniki:

 1. Wniosek do Podprogramu 2021 w ramach PO PŻ (plik doc 51KB)
 2. Oświadczenie do Podprogram 2021 w ramach PO PŻ (plik docx 194KB)
 3. Upoważnienie do Podprogramu 2021 w ramach PO PŻ (plik docx 12KB)

Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2021-11-12

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 15 listopada 2021 r.  na 24 listopada 2021 roku.

Informacja Punkt konsultacyjny

Data publikacji: 2021-10-29

Informujemy, że dyżur pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 1 listopada 2021 r. (dzień wolny) na 3 listopada 2021 roku.

Informacja o dniu wolnym

Data publikacji: 2021-10-22

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 21 października 2021 informuję, że ustala się dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie za święto 25 grudnia 2021 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Informacja

Data publikacji: 2021-10-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 11.10.2021 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj całość publikacji "Informacja"

Gminne obchody Dnia Seniora

Data publikacji: 2021-10-06

Altana w Brześciu w dniu 5 października gościła ponad pół setkę członków klubów seniora z gminy Bliżyn. Okazją ku temu były gminne obchody Dnia Seniora. Życzenia seniorom przekazali: wójt gminy Mariusz Walachnia, sekretarz gminy Michał Jędrys oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Łukomska. W spotkaniu wzięli udział seniorzy z Klubu Senior+ w Mroczkowie, Pogodni z Sorbina oraz Klubu Seniora Emeryt z Bliżyna.

Z seniorami spotkali się także nasi dzielnicowi Emil Sadza i Marcin Jedynak, którzy poza życzenia, przeprowadzili pogawędkę na temat bezpiecznych zachowań w czasie pandemii. Uczulali też osoby starsze na notoryczne próby wyłudzeń ze strony oszustów, którzy stosują coraz bardziej „nowatorskie” metody oszukiwania osób starszych.

Podczas spotkania promowano też akcję szczepień przeciwko COVID-19, poinformowano seniorów o możliwości zaszczepienia trzecią, przypominającą dawką.

Zorganizowanie spotkania możliwe było dzięki Gminie Bliżyn, radnej powiatowej Annie Leżańskiej oraz sołtysowi Brześcia Lechowi Lisowskiemu.

12345678910111213141516

Konkurs Wojewody Świętokrzyskiego

Data publikacji: 2021-09-15

plakat 1plakat 2

Załączniki:

 1. 1. Regulamin konkursu (plik pdf 255KB)

KLUB SENIOR+ Z MROCZKOWA NA SENIORALIACH

Data publikacji: 2021-09-09

Impreza integracyjna seniorów zatytułowana „V Senioralna” w środę 8 września z udziałem Klubu Senior+ z Mroczkowa odbyła się w Muzeum Wsi Kieleckiej. Na wydarzenie do Tokarni przybyły tłumy ludzi. Nie tylko seniorów, ale także mieszkańców regionu i turystów. Pogoda była wspaniała, zespoły muzyczne zagrzewały do ruchu i tańca. Można było skorzystać z warsztatów i badań.

-Obserwujemy, że taki rodzaj festynu bardzo przypadł do gustu wszystkim, bo uczestnicy już pytają, kiedy będzie następna taka impreza – informował Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski. - To wielkie osiągnięcie, mamy 56 Klubów i Domów Seniora, w nich ludzie mogą rozwijać swoje pasje, poznawać przyjaciół, aktywnie spędzać czas.

-Jesteśmy pod wrażeniem tego wydarzenia. Nasz stoisko oraz występy bardzo podobały się publiczności. Odwiedził nas między innymi wojewoda Zbigniew Koniusz, a na miejscu zaopiekował się nami pan Mariusz Łężniak z Muzeum Wsi Kieleckiej, któremu bardzo dziękujemy – mówi Wacław Pejas.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko, w którym można było wykonać badania masy ciała, ile w nim jest wody, a ile tłuszczu. Inni chcieli zmierzyć sobie ciśnienie i poziom cukru.

Sporo osób oglądało wystawę grzybów, chcieli się zapoznać, które grzyby są trujące. O możliwościach uzyskania funduszy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informował sam dyrektor Andrzej Michalski.

Podczas Senioraliów można było ciekawie spędzić czas. Kiedy jedni chodzili z przewodnikami zwiedzać stare wiejskie chałupy inni w tym czasie grali w dawne gry, czy przyglądali się wypiekaniu chleba.

1234567

Wyjazdy integracyjne Seniorów z Mroczkowa

Data publikacji: 2021-09-01

Seniorzy zrzeszeni w Klubie Senior+ z Mroczkowa w ostatnim czasie uczestniczyli w dwóch wyjazdach integracyjnych. Najpierw zwiedzali urokliwy Sandomierz, a w dniu 31 sierpnia zwiedzali jaskinię „Raj” koło Kielc oraz Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Realizacja przedsięwzięcia była współfinansowana z rządowego programu Senior+ na lata 2015-2020. Przypomnijmy, że koszt utworzenia i wyposażenie Klubu wyniósł 161.593,24, zł natomiast na funkcjonowanie tej placówki w 2021 roku została przeznaczona kwota 60 tysięcy.

1234567891011121314

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-08-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września 2021r. do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.


Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w formie stypendium szkolnego wynosi
528,00 zł na osobę w rodzinie.

 

Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły w przypadku braku zaświadczenia w dziale świadczeń rodzinnych.

 

Powiat przekaże osobom niepełnosprawnym ponad 600 paczek żywnościowych

Data publikacji: 2021-08-02

Powiat skarżyski pozyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” pomoc finansową w wysokości prawie 100 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakup paczek żywnościowych dla mieszkańców powiatu, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

W związku z tym w najbliższy poniedziałek i wtorek w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej prowadzone będą telefoniczne zapisy osób chętnych do otrzymania paczki żywnościowej.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez Zespół do Spraw Polityki Społecznej i Senioralnej w dniach od 02.08.2021 do 03.08.2021 r. w godzinach od 8:30 do 14:30 pod numerami telefonu: 41 395 30 52, 41 395 30 33. Warunkiem otrzymania w/w wsparcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Załączniki:

 1. Oświadczenie o posiadaniu orzeczenia (plik doc 14KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik doc 33KB)
 3. Ogłoszenie paczki (plik docx 14KB)
 4. Regulamin paczki PFRON (plik docx 32KB)
 5. Upoważnienie (plik docx 14KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...