Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Terminy wypłat świadczeń w GOPS Bliżyn

Data publikacji: 2011-07-25

Zasiłki stałe, celowe, okresowe do ostatniego dnia każdego miesiąca

Świadczenia rodzinne i dodatki, fundusz alimentacyjny od 15 - 30 dnia każdego miesiaca.

Szczegółowe informacje udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie.