Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Spotkanie podsumowujące projekt

Data publikacji: 2015-08-21

efs-logo

W dniu 20 sierpnia 2015 roku o godz. 12:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące VIII edycję projektu pod nazwą Zmień swoje życie realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie podsumowujące projekt "

Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt Spotkanie podsumowujące projekt

REKRUTACJA

Data publikacji: 2015-01-15

efs-logo

Projekt systemowy Zmień swoje życie - rok 2015

REKRUTACJA

Wszystkie chętne osoby do udziału w projekcie zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu w GOPS Bliżyn u pracowników socjalnych.
(Dokumenty aplikacyjne do pobrania w biurze projektu)

Tegoroczny projekt zakłada udział uczestników/uczestniczek spełniających warunki pozostawania na rynku pracy jako osoby bezrobotne, poszukujące pracy. Wszystkie osoby muszą być Klientami naszego ośrodka, wykazać chęć uczestniczenia w projekcie oraz zmiany swojej sytuacji na rynku społeczno-zawodowym.
Rekrutacja trwa do 30.01.2015, zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie będą wpisywane na listę rezerwową projektu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 

Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014

Data publikacji: 2014-12-29

efs-logo

W dniu 22 grudnia 2014 roku o godz. 12:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące VII edycję projektu pod nazwą Zmień swoje życie realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Pan Tadeusz Łyjak - przewodniczący Rady Gminy w Bliżynie, Pan Wiesław Gregiel i Pan Tomasz Pela - radni Rady Gminy w Bliżynie, prowadzący zajęcia w Klubie Integracji Społecznej Karolina Kuleta (doradca zawodowy) i Jan Kopeć (terapeuta), Pan Jacenty Kita - redaktor naczelny gminnego Samorządowego Informatora. W uroczystości wzięli udział także pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Wioletta Brzózka, Monika Łukomska, Danuta Czarnecka, Edyta Ucińska oraz asystentka koordynatora projektu Beata Żak i Beneficjenci Ostateczni projektu. Pani Beata Żak - omówiła podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty. W 2014 roku przeprowadzono w ramach Klubu Integracji Społecznej 30 godzin zajęć grupowych z psychologiem, 16 godzin z doradcą zawodowym, 20 godzin z terapeutą rodzinnym. Dodatkowo każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych: po 3 godziny z każdym ze specjalistów. Zorganizowano zatem 108 godzin spotkań indywidualnych.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014"

Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2014

Zmień swoje życie

Data publikacji: 2014-06-27

efs-logo W dniu 24 czerwca 2014 roku rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj całość publikacji " Zmień swoje życie "

 Zmień swoje życie  Zmień swoje życie  Zmień swoje życie  Zmień swoje życie  Zmień swoje życie  Zmień swoje życie

Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013

Data publikacji: 2013-12-20

efs-logo W dniu 19 grudnia 2013 roku o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury -Zameczek w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące VI edycję projektu pod nazwą Zmień swoje życie realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Pan Jerzy Rams - przewodniczący Rady Gminy w Bliżynie, Pani Aleksandra Milanowska - radna Rady Gminy w Bliżynie, Pan Jacenty Kita - redaktor naczelny gminnego Samorządowego Informatora, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wioletta Brzózka, asystentka koordynatora projektu Beata Żak, oraz Beneficjenci Ostateczni projektu.
Pani Beata Żak - asystentka koordynatora projektu omówiła podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty. W 2013 roku przeprowadzono w ramach Klubu Integracji Społecznej 30 godzin zajęć grupowych z psychologiem, 16 godzin z doradcą zawodowym, 20 godzin z terapeutą rodzinnym. Dodatkowo każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych: po 3 godziny z każdym ze specjalistów. Zorganizowano zatem 162 godziny spotkań indywidualnych. W lipcu 2013 odbył się 3-dniowy wyjazd warsztatowy do Zakopanego połączony z zajęciami z psychologiem i doradcą zawodowym.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013"

Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2013

Pierwsze zajęcia w Klubie Integracji Społecznej.

Data publikacji: 2013-06-16

efs-logo Od 2 maja 2013 roku w ramach kontraktów socjalnych 18 uczestników (12 kobiet i 6 mężczyzn), zostało skierowanych na zajęcia w Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W Klubie integracji Społecznej otrzymają oni wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej . Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog/pedagog, terapeuta ds. uzależnień) zatrudnieni w projekcie do prowadzenia działań w KIS na podstawie umowy, prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji - zawodowej, społecznej i edukacyjnej. Zajęcia z psychologiem i terapeutą ds. uzależnień cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, z tymi specjalistami można porozmawiać o problemach życia codziennego, których naszym podopiecznym nie brakuje i sami nie są w stanie ich pokonać, dlatego aktywnie wykorzystują udział w zajęciach grupowych i indywidualnych.
Dla osób które pozytywnie ukończą zajęcia w klubie zaplanowany jest wyjazd integracyjny w góry połączony z warsztatami aktywizacyjnymi (zawodowymi i społecznymi).

Opr. Z. N - W
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Zmień swoje życie

Data publikacji: 2013-05-01

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie 24 kwietnia 2013 roku rozpoczął realizację kolejnej, już V edycji projektu systemowego pt: Zmień swoje życie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1. Całkowita wartość projektu wynosi 246 045,00 zł w tym udział własny gminy 25 834,00 zł. Pomoc otrzyma 18 osób, 12 kobiet i 6 mężczyzn, mieszkańców gminy, bezrobotnych, korzystających z pomocy ośrodka. Dofinansowanie obejmuje aktywizację społeczną i zawodową, 3 dniowy wyjazd integracyjny w góry oraz kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje uczestników. Aktywizacja społeczna i zawodowa prowadzona będzie w Klubie Integracji Społecznej działającym w strukturach GOPS. Zajęcia tego typu były już prowadzone w latach 2010 i 2011r., cieszyły się zainteresowaniem beneficjentów , więc pracownicy socjalni zdecydowali wrócić do sprawdzonych metod aktywizacji klientów ośrodka.

Czytaj całość publikacji "Zmień swoje życie "

Zmień swoje życie

Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2012

Data publikacji: 2012-12-28

efs-logo W dniu 18 grudnia 2012 roku o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury -Zameczek w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące V edycję projektu pod nazwą Zmień swoje życie realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Pan Artur Świtoń, dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Skarżysku Kamiennej, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Monika Łukomska, Danuta Czarnecka, koordynatorka projektu Beata Żak, oraz Beneficjenci Ostateczni projektu.
Koordynatorka projektu Pani Beata Żak omówiła podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty.
Wójt Gminy Mariusz Walachnia wręczył Beneficjentom dyplomy ukończenia projektu, życząc sukcesów zawodowych, na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmień swoje życie za rok 2012"

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

PROJEKT SYSTEMOWY "ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE"

Data publikacji: 2012-05-29

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie 02.05.2012 roku rozpoczął realizację kolejnej, już IV edycji projektu systemowego pt: Zmień swoje życie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1
Całkowita wartość projektu wynosi 172 000 zł w tym udział własny gminy 18 064 zł
Pomoc otrzyma 12 osób, 9 kobiet i 3 mężczyzn, mieszkańców gminy, bezrobotnych, korzystających z pomocy ośrodka.

Czytaj całość publikacji "PROJEKT SYSTEMOWY "ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE""

zdjęcie zdjęcie

Składanie formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie Zmień swoje życie

Data publikacji: 2012-03-12

efs-logo Dnia 15 marca 2012 roku upływa termin składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie Zmień swoje życie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie.

Czytaj całość publikacji "Składanie formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie Zmień swoje życie"

Spotkanie organizacyjne uczestników Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: Zmień swoje życie

Data publikacji: 2011-05-08

efs-logo W dniu 28 marca 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury/Klubie Integracji Społecznej odbyło się spotkanie organizacyjne pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z Beneficjentami Ostatecznymi, zakwalifikowanymi do udziału w projekcie systemowym PO KL pt: Zmień swoje życie.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie organizacyjne uczestników Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: Zmień swoje życie"

Spotkanie organizacyjne uczestników Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: Zmień swoje życieSpotkanie organizacyjne uczestników Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: Zmień swoje życieSpotkanie organizacyjne uczestników Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: Zmień swoje życieSpotkanie organizacyjne uczestników Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: Zmień swoje życieSpotkanie organizacyjne uczestników Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: Zmień swoje życieSpotkanie organizacyjne uczestników Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: Zmień swoje życieSpotkanie organizacyjne uczestników Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: Zmień swoje życieSpotkanie organizacyjne uczestników Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: Zmień swoje życie

Załączniki:

  1. Spotkanie organizacyjne uczestników Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: Zmień swoje życie (plik pdf 1605KB)

Informacja

Data publikacji: 2011-02-15

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż prowadzi nabór uczestników do projektu systemowego "Zmień swoje życie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w terminie do 15 marca 2011.

Czytaj całość publikacji "Informacja"

Informacja z realizacji projektu systemowego Zmień swoje życie

Data publikacji: 2010-12-07

efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej około 15 grudnia 2010 roku zakończy realizację projektu systemowego. Beneficjenci zaliczają egzaminy z wybranych przez siebie kursów zawodowych oraz prawa jazdy.
8 grudnia 2010 roku planujemy podsumowanie projektu z udziałem Beneficjentów Ostatecznych - 12 osób, władz samorządowych, z Wójtem Gminy, Panem Mariuszem Walachnia na czele.
Pracownicy socjalni podejmują ostatnie działania zawarte w kontraktach socjalnych, monitoring, ewaluację oraz udzielanie pomocy finansowej dla beneficjentów.
Jesteśmy też w trakcie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu na rok 2011, który należy złożyć do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego PO KL do dnia 10 grudnia 2011 roku.
Zofia Nowak

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE UCZESTNIKÓW PROJEKTU PO KL ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE

Data publikacji: 2010-03-29

efs-logo Dnia 20 marca 2010 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Beneficjentów Ostatecznych projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Zmień swoje życie. W spotkaniu uczestniczyła Kierownik Zofia Nowak, pracownicy socjalni, koordynatorka projektu, zakwalifikowani uczestnicy projektu.Spotkanie poprowadziła koordynatorka Pani Beata Żak.

Czytaj całość publikacji "SPOTKANIE ORGANIZACYJNE UCZESTNIKÓW PROJEKTU PO KL ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE"

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE UCZESTNIKÓW PEROJEKTU PO KL ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE

Informacja

Data publikacji: 2010-03-05

efs-logo Termin naboru dokumentów w ramach Projektu Systemowego upływa dnia 12 marca 2010r.