Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Powrót

Zajęcia i kursy (2008)

Data publikacji: 2008-08-10

efs-logo

W ramach projektu oferujemy:
* księgowość komputerowa
* sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
* cukiernik, organizacja
* kosmetyczka
* prawo jazdy kat. B, C
* kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
* kucharz - kelner
Prowadzone będą również zajęcia z Doradcą Zawodowym i Poradnictwo Psychologiczne

Wybór oferty:
Kwota zamówień nie przekracza 14 000 euro:
Na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień Publicznych nie stosuje się w/wym ustawy do postępowań na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.