Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Powrót

PROMOCJA (2010)

Data publikacji: 2010-09-01

efs-logo

PROMOCJA PROJEKTU
Promocja prowadzona jest przez cały czas trwania projektu systemowego pn.
Zmień swoje życie.
Wykonano tablicę Roll Up, tablica zawiera tytuł projektu, logotypy EFS i UE,
ŚBRR, oznaczenie gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, działanie,
poddziałanie, informacje o szkoleniach i kursach. Roll Up jest i będzie
wykorzystany w przyszłości do prezentacji, pokazów - jako promocja
projektu, podczas szkoleń i innych spotkań promocyjnych.

W ramach promocji projektu wykonano również długopisy, notesy,
klipy A5 (teczki na notes i długopis), filiżanki z podstawką. Wszystkie
zawierają logo EFS i UE, tytuł projektu. Stanowią wyposażenie
uczestników i uczestniczek projektu podczas zajęć. Elementem
promocji są również rozmowy z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej.

PROMOCJAPROMOCJAPROMOCJAPROMOCJAPROMOCJAPROMOCJAPROMOCJAPROMOCJA