Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-02-22
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Luty 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
454651
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
  Prawo
    Wybór świadczeń, w kontekście których wyświetlane będą akty prawne:
    Świadczenia rodzinne
    Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
    Dobry start (300 dla ucznia)
    Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
    Pomoc społeczna
    Fundusz alimentacyjny
    Dodatki mieszkaniowe
    Stypendia
    Inne akty

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.300 t.j.,Dz.U.2018.2126, Dz.U.2018.2432, Dz.U.2019.60, Dz.U.2019.303, Dz.U.2019.730, Dz.U.2019.1495, Dz.U.2019.1590, Dz.U.2019.1818, Dz.U.2019.2473, Dz.U.2019.2550.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-02-11

Wydanie - rok: 2019,
nr: -, poz.: 300
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1438 t.j., Dz.U.2019.1495, Dz.U.2019.1501, Dz.U.2019.1553, Dz.U.2019.1579, Dz.U.2019.1901, Dz.U.2019.2070.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-01-01

Wydanie - rok: 2019,
nr: -, poz.: 1438
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowanie na podstawie: Dz.U.2019.351 t.j., Dz.U.2019.1495, Dz.U.2019.1571.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-01-01

Wydanie - rok: 2019,
nr: -, poz.: 351
Pobierz Pobierz...Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67, Dz.U.2011.27.140

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-02-28

Wydanie - rok: 2011,
nr: 14, poz.: 67
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.2086 t.j., Dz.U.2019.2089.

Tekst jednolity

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-12-04

Wydanie - rok: 2019,
nr: -, poz.: 2086
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.2096 t.j., Dz.U.2018.1629, Dz.U.2019.60, Dz.U.2019.730, Dz.U.2019.1133, Dz.U.2019.2196.

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-12-04

Wydanie - rok: 2018,
nr: -, poz.: 2096
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1843 t.j.

Tekst jednolity

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07

Wydanie - rok: 2019,
nr: -, poz.: 1843
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.869 t.j.,Dz.U.2019.1649, Dz.U.2018.2245.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-01-01

Wydanie - rok: 2019,
nr: -, poz.: 869
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1040 t.j., Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1043, Dz.U.2019.1495.

Tekst jednolity

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-01-01

Wydanie - rok: 2019,
nr: - , poz.: 1040
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: tj.Dz.U.2019.1781

Tekst jednolity

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07

Wydanie - rok: 2019,
nr: -, poz.: 1781
Pobierz Pobierz...USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: tj. Dz.U.2019.1373 t.j., Dz.U.2019.1394, Dz.U.2019.1078, Dz.U.2019.1590, Dz.U.2019.1694, Dz.U.2019.1726, Dz.U.2019.1818, Dz.U.2019.1905, Dz.U.2019.2473.

Tekst jednolity

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-01-01

Wydanie - rok: 2019,
nr: -, poz.: 1373
Pobierz Pobierz...
 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji