Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-02-22
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Luty 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
454645
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
  Projekt systemowy >> Aktualności EFS
    Projekt systemowy EFS:
    Aktualności EFS
    Założenia i cele
    Działania
    Zadania
    Zajęcia i kursy
    Rekrutacja
    Kadra projektu
    Promocja
    Podsumowanie

  Spotkanie podsumowujące projekt

  2015-08-21  W dniu 20 sierpnia 2015 roku o godz. 12:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące VIII edycję projektu pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 • więcej ...
   Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Pan Tadeusz Łyjak – przewodniczący Rady Gminy w Bliżynie, Pani Aleksandra Milanowska i Pani Monika Sokołowska – radne Rady Gminy w Bliżynie. W uroczystości wzięli udział także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: kierownik Zofia Nowak-Walachnia, pracownicy socjalni Monika Łukomska i Danuta Czarnecka oraz asystentka koordynatora projektu Beata Żak i Beneficjenci Ostateczni projektu. Pani Beata Żak – omówiła podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty. W 2015 roku w projekcie wzięło udział 9 osób: 7 kobiet i 2 mężczyzn. Przeprowadzono w ramach projektu 12 godzin zajęć grupowych z psychologiem, 16 godzin z doradcą zawodowym, 12 godzin z terapeutą rodzinnym. Dodatkowo każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych: po 3 godziny z każdym ze specjalistów. Zorganizowano zatem 81 godzin spotkań indywidualnych.
   W miesiącach czerwiec i lipiec 2015 Beneficjenci projektu brali udział w kursach zawodowych:
   - Kucharz-kelner z minimum sanitarnym - 3 osoby
   - Sprzedawca z minimum sanitarnym i obsługą kas fiskalnych - 5 osób
   - Operator koparko-ładowarki – 1 osoba
   Podczas wystąpienia wykorzystany został sprzęt multimedialny zakupiony w poprzednich latach realizacji projektu. Zebrani zostali poinformowani o zasadach prowadzenia działań projektowych.
   W dalszej części spotkania wszyscy zebrani wspólnie biesiadowali przy suto zastawionym stole. Potrawy zostały przygotowane przez uczestników i uczestniczki projektu. Serwowane dania prezentowały się znakomicie a uczestnicy spotkania podkreślali ich wyśmienite walory smakowe. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się rolada z sera i piersi kurczaka z pieczarkami oraz pomidory z sosem czosnkowym i serem żółtym.
   W czasie spotkania Wójt Gminy Mariusz Walachnia, kierownik GOPS Zofia Nowak-Walachnia i Pan Tadeusz Łyjak – przewodniczący Rady Gminy w Bliżynie wręczyli Beneficjentom dyplomy ukończenia projektu, życząc sukcesów zawodowych.

   Opracowała: asystentka koordynatora projektu Beata Żak

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (12 fot.)
  REKRUTACJA

  2015-01-15  Projekt systemowy „Zmień swoje życie” – rok 2015

  REKRUTACJA

  Wszystkie chętne osoby do udziału w projekcie zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu w GOPS Bliżyn u pracowników socjalnych.
  (Dokumenty aplikacyjne do pobrania w biurze projektu)

  Tegoroczny projekt zakłada udział uczestników/uczestniczek spełniających warunki pozostawania na rynku pracy jako osoby bezrobotne, poszukujące pracy. Wszystkie osoby muszą być Klientami naszego ośrodka, wykazać chęć uczestniczenia w projekcie oraz zmiany swojej sytuacji na rynku społeczno-zawodowym.
  Rekrutacja trwa do 30.01.2015, zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie będą wpisywane na listę rezerwową projektu.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014

  2014-12-29  W dniu 22 grudnia 2014 roku o godz. 12:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące VII edycję projektu pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
  Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Pan Tadeusz Łyjak – przewodniczący Rady Gminy w Bliżynie, Pan Wiesław Gregiel i Pan Tomasz Pela – radni Rady Gminy w Bliżynie, prowadzący zajęcia w Klubie Integracji Społecznej Karolina Kuleta (doradca zawodowy) i Jan Kopeć (terapeuta), Pan Jacenty Kita – redaktor naczelny gminnego „Samorządowego Informatora”. W uroczystości wzięli udział także pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Wioletta Brzózka, Monika Łukomska, Danuta Czarnecka, Edyta Ucińska oraz asystentka koordynatora projektu Beata Żak i Beneficjenci Ostateczni projektu. Pani Beata Żak – omówiła podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty. W 2014 roku przeprowadzono w ramach Klubu Integracji Społecznej 30 godzin zajęć grupowych z psychologiem, 16 godzin z doradcą zawodowym, 20 godzin z terapeutą rodzinnym. Dodatkowo każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych: po 3 godziny z każdym ze specjalistów. Zorganizowano zatem 108 godzin spotkań indywidualnych.

 • więcej ...
   W okresie od września do grudnia 2014 zorganizowano dla uczestników projektu 5 kursów zawodowych:
   - Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 2 osób
   - Kucharz z minimum sanitarnym dla 7 osób
   - Florysta-bukieciarz dla 2 osób
   - Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B dla 2 osób
   - Prawo jazdy kat B dla 5 osób
   Podczas wystąpienia wykorzystany został sprzęt multimedialny zakupiony w poprzednich latach realizacji projektu. Zebrani zostali poinformowani o zasadach prowadzenia działań projektowych.
   W dalszej części spotkania wszyscy zebrani wspólnie biesiadowali przy świątecznie zastawionym stole. Potrawy zostały przygotowane przez uczestników i uczestniczki projektu, szczególnie osoby uczestniczące w kursie „Kucharz z minimum sanitarnym”. Przygotowane dania prezentowały się znakomicie a uczestnicy spotkania podkreślali ich wyśmienite walory smakowe.
   W czasie spotkania Wójt Gminy Mariusz Walachnia wręczył Beneficjentom dyplomy ukończenia projektu, życząc sukcesów zawodowych. Pan Tadeusz Łyjak wraz z pracownikami GOPS wręczyli uczestnikom projektu paczki świąteczne wraz z najlepszymi życzeniami na Nowy 2015 Rok, zdrowia i sukcesów na polu zawodowym, aby ten Nowy Rok był szczęśliwy i spełniony oraz obfitował w sukcesy, miłe zdarzenia i dni warte zapamiętania. Do życzeń dołączyli się wykładowcy KIS: Karolina Kuleta i Jan Kopeć.

   Dokumentację fotograficzną ze spotkania sporządził Pan Jacenty Kita.
   Opracowała: asystentka koordynatora projektu Beata Żak.

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (22 fot.)
  „Zmień swoje życie”

  2014-06-27  W dniu 24 czerwca 2014 roku rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu systemowego „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

 • więcej ...
   Od 23 czerwca 2014 roku w ramach kontraktów socjalnych 12 uczestników (9 kobiet i 3 mężczyzn), zostało skierowanych na zajęcia w Klubie Integracji Społecznej działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach KIS otrzymają oni wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej. Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog/pedagog, terapeuta rodzinny) zatrudnieni w projekcie do prowadzenia działań w KIS na podstawie umowy, prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji – zawodowej, społecznej i edukacyjnej. Zajęcia z tymi specjalistami cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, na zajęciach można porozmawiać o problemach życia codziennego, których naszym podopiecznym nie brakuje i sami nie są w stanie ich pokonać, dlatego aktywnie wykorzystują udział w zajęciach grupowych i indywidualnych.

   Dla osób które pozytywnie ukończą zajęcia w KIS przewidziane jest przeprowadzenie kursów zawodowych i podnoszących kwalifikacje. Zakończenie projektu planowane jest na 15 grudnia 2014 roku.

 • Dołączona galeria:
  Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2013

  2013-12-20  W dniu 19 grudnia 2013 roku o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury -„Zameczek” w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące VI edycję projektu pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
  Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Pan Jerzy Rams – przewodniczący Rady Gminy w Bliżynie, Pani Aleksandra Milanowska – radna Rady Gminy w Bliżynie, Pan Jacenty Kita – redaktor naczelny gminnego „Samorządowego Informatora”, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wioletta Brzózka, asystentka koordynatora projektu Beata Żak, oraz Beneficjenci Ostateczni projektu.
  Pani Beata Żak – asystentka koordynatora projektu omówiła podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty. W 2013 roku przeprowadzono w ramach Klubu Integracji Społecznej 30 godzin zajęć grupowych z psychologiem, 16 godzin z doradcą zawodowym, 20 godzin z terapeutą rodzinnym. Dodatkowo każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych: po 3 godziny z każdym ze specjalistów. Zorganizowano zatem 162 godziny spotkań indywidualnych. W lipcu 2013 odbył się 3-dniowy wyjazd warsztatowy do Zakopanego połączony z zajęciami z psychologiem i doradcą zawodowym.

 • więcej ...
   W okresie od września do grudnia 2013 zorganizowano dla uczestników projektu 9 kursów zawodowych:
   - Opiekun osób starszych dla 10 osób
   - Kucharz z minimum sanitarnym dla 5 osób
   - Minimum sanitarne dla 2 osób
   - Kurs florystyczny dla 4 osób
   - Kurs obsługa koparko-ładowarki dla 3 osób
   - Kurs obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 3 osób
   - Prawo jazdy kat B dla 5 osób
   - Prawo jazdy kat C dla 2 osób
   - Podstawy obsługi komputera dla 18 osób.
   9 osób w wieku 15-30 lat wzięło udział w 1-miesięcznych praktykach kończących kursy zawodowe.
   Podczas wystąpienia wykorzystany został sprzęt multimedialny zakupiony w poprzednich latach realizacji projektu. Zebrani zostali poinformowani o zasadach realizacji projektu. Pracownicy GOPS w Bliżynie przekazali również zebranym informacje o możliwościach ubiegania się o środki unijne w nowym okresie finansowania 2014-2020 roku. Wiedzę tę zdobyli na szkoleniu w dniach 12-13 grudnia 2013 roku.
   Wójt Gminy Mariusz Walachnia wręczył Beneficjentom dyplomy ukończenia projektu, życząc sukcesów zawodowych. Pracownicy GOPS również przekazali zebranym najlepsze życzenia na nowy 2014 rok, zdrowia i sukcesów na polu zawodowym.
   W dalszej części spotkania wszyscy zebrani wspólnie biesiadowali przy wspólnym stole. Sałatki i ciasta zostały przygotowane przez uczestników i uczestniczki projektu.
   Dokumentację fotograficzną ze spotkania sporządził Pan Jacenty Kita.
   Opracowała: asystentka koordynatora projektu Beata Żak.

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (17 fot.)
  Pierwsze zajęcia w Klubie Integracji Społecznej.

  2013-06-16  Od 2 maja 2013 roku w ramach kontraktów socjalnych 18 uczestników (12 kobiet i 6 mężczyzn), zostało skierowanych na zajęcia w Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W Klubie integracji Społecznej otrzymają oni wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej . Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog/pedagog, terapeuta ds. uzależnień) zatrudnieni w projekcie do prowadzenia działań w KIS na podstawie umowy, prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji – zawodowej, społecznej i edukacyjnej. Zajęcia z psychologiem i terapeutą ds. uzależnień cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, z tymi specjalistami można porozmawiać o problemach życia codziennego, których naszym podopiecznym nie brakuje i sami nie są w stanie ich pokonać, dlatego aktywnie wykorzystują udział w zajęciach grupowych i indywidualnych.
  Dla osób które pozytywnie ukończą zajęcia w klubie zaplanowany jest wyjazd integracyjny w góry połączony z warsztatami aktywizacyjnymi (zawodowymi i społecznymi).

  Opr. Z. N - W

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (8 fot.)
  „Zmień swoje życie”

  2013-05-01  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie 24 kwietnia 2013 roku rozpoczął realizację kolejnej, już V edycji projektu systemowego pt: „Zmień swoje życie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1. Całkowita wartość projektu wynosi 246 045,00 zł w tym udział własny gminy 25 834,00 zł. Pomoc otrzyma 18 osób, 12 kobiet i 6 mężczyzn, mieszkańców gminy, bezrobotnych, korzystających z pomocy ośrodka. Dofinansowanie obejmuje aktywizację społeczną i zawodową, 3 dniowy wyjazd integracyjny w góry oraz kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje uczestników. Aktywizacja społeczna i zawodowa prowadzona będzie w Klubie Integracji Społecznej działającym w strukturach GOPS. Zajęcia tego typu były już prowadzone w latach 2010 i 2011r., cieszyły się zainteresowaniem beneficjentów , więc pracownicy socjalni zdecydowali wrócić do sprawdzonych metod aktywizacji klientów ośrodka.

 • więcej ...
   W związku z powyższym w dniu 24 kwietnia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie odbyło się spotkanie organizacyjne pracowników socjalnych z Beneficjentami Ostatecznymi, zakwalifikowanymi do udziału w projekcie systemowym PO KL pt: „Zmień swoje życie”.

   Kierownik GOPS - Zofia Nowak - Walachnia przedstawiła zebranym cele projektu. Głównym zadaniem jest podniesienie kompetencji społecznych uczestników projektu poprzez stworzenie kompleksowego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn w celu zwiększenia szans na zatrudnienie. Klienci ośrodka otrzymają wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty rodzinnego oraz otrzymają minimum po jednym z wybranych przez siebie kursów zawodowych.

   Pracownik socjalny, Pani Beata Żak, prowadząca z kierowniczką koordynację projektu zapoznała uczestników z zasadami kontraktu socjalnego oraz szczegółowo omówiła regulamin uczestnictwa w projekcie. Pierwsze zajęcia odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie około 10 maja, po wyborze najkorzystniejszej oferty na zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym i terapeutą.

   Zofia Nowak – Walachnia.

 • Dołączona galeria:
  Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2012

  2012-12-28  W dniu 18 grudnia 2012 roku o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury -„Zameczek” w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące V edycję projektu pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
  Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Pan Artur Świtoń, dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Skarżysku Kamiennej, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Monika Łukomska, Danuta Czarnecka, koordynatorka projektu Beata Żak, oraz Beneficjenci Ostateczni projektu.
  Koordynatorka projektu Pani Beata Żak omówiła podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty.
  Wójt Gminy Mariusz Walachnia wręczył Beneficjentom dyplomy ukończenia projektu, życząc sukcesów zawodowych, na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcia.

 • więcej ...
   W roku 2012 realizacja naszego projektu przebiegała dość burzliwie, niekiedy wymagała podejmowania ekstremalnych decyzji.

   Przeżyjmy to jeszcze raz:

   Podstawą realizacji projektu jest podpisana umowa z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach a Gminą Bliżyn/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bliżynie na lata 2008 – 2013.

   W roku 2012 zadanie „Aktywna integracja” było realizowane poprzez udział 12 osób bezrobotnych najczęściej korzystających z pomocy finansowej GOPS w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, założeniem programu jest ograniczenie korzystania z zapomóg poprzez udział w zajęciach aktywizujących daną grupę zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu np.; długotrwałego bezrobocia. Ta forma wsparcia została zaproponowana klientom pomocy po raz pierwszy, w ubiegłych latach realizowane były jedynie kursy zawodowe, nie było możliwości wypłaty świadczeń integracyjnych.
   W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w okresie marzec – kwiecień 2012 prowadził postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na „Organizacja i realizacja reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (zwanego dalej IPZS) w Centrum Integracji Społecznej dla 12 uczestników (kobiet i mężczyzn), uczestniczących w projekcie systemowym PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Zmień swoje życie”. Obowiązek taki wynikał z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż wartość zamówienia przekroczyła równowartość 14 tysięcy euro. Swoją ofertę m.in. złożyła Galicyjska Fundacja „Wsparcie Integracja Rozwój” Centrum Integracji Społecznej, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków. Oferta tej firmy została wybrana jako najkorzystniejsza. Umowa pomiędzy Fundacją a Gminnym Ośrodkiem Pomocy została podpisana na 7 miesięcy uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej od 02.05.2012 do 30.11.2012. Natomiast pomiędzy uczestnikami projektu a Centrum Integracji Społecznej reprezentowanym przez Panią Elżbietę Olszak został zawarty zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, obowiązujący do dnia 30 listopada 2012r.
   Od 2 maja rozpoczęły się zajęcia dla 12 osób (9 kobiet i 3 mężczyzn) na terenie gminy Bliżyn w ramach programu Zatrudnienia Socjalnego, grupy remontowo – porządkowo – budowlanej oraz zajęcia m.in. z psychologiem, informatykiem, terapeutą ds. rodziny, pracownikiem socjalnym (w zgodzie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym). Zajęcia porządkowe odbywały się na terenie gminy Bliżyn, a zajęcia ze specjalistami odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w Zespole Szkół w Bliżynie na podstawie stosownych umów Galicyjskiej Fundacji z wymienionymi jednostkami. Zajęcia odbywały się według ustalonych miesięcznych harmonogramów zajęć, zaakceptowanych przez kierownika ośrodka i trwały do 31 sierpnia 2012 roku. Uczestnicy programu, beneficjenci za prace porządkowo remontowe na terenie gminy otrzymywali świadczenia integracyjne o czym również stanowi ustawa o zatrudnieniu socjalnym, świadczenia zostały wypłacone za miesiąc maj, czerwiec i lipiec.
   W dniu 31.08.2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie otrzymał pismo, w którym Galicyjska Fundacja WIR Centrum Integracji Społecznej poinformowała o zawieszeniu działalności od 01.09.2012r. Takiej sytuacji nie przewidywała podpisana umowa a terminy realizacji zadania nie uwzględniały żadnych przerw w realizacji- 7-mio miesięczny okres kończył się dokładnie w dniu wyznaczonym jako zakończenie realizacji zamówienia. Fundacja jak to określiła w pismach do wielu instytucji jak również do Wojewody, czy ośrodka pomocy, „zawiesiła” realizację programu i przestała go realizować z powodu braku refundacji wypłaconego świadczenia integracyjnego dla beneficjentów programu przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamienna (Krakowski Urząd pracy również odmówił refundacji świadczenia). Wobec powyższego fundacja uzależniła dalszą realizację programu od refundacji świadczenia integracyjnego z Powiatowego Urzędu Pracy i przestała go realizować od 1 września 2012 roku. „Zawieszenie” jak to nazwała Fundacja najbardziej uderzyła w klientów ośrodka pomocy, bowiem za przepracowany miesiąc sierpień nie otrzymali świadczenia integracyjnego.
   W treści umowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Galicyjską Fundacją WIR, specyfikacji, która stanowi integralną część umowy nie dopuszcza się czynności „zawieszenia” lub przerwania realizacji programu, umowa zawarta została do 30 listopada 2012 roku, w wyniku dalszej zwłoki przez fundację, GOPS w Bliżynie nie zdążyłby do 30 listopada 2012 roku zrealizować projektu zgodnie z umową ze ŚBRR. Nad ośrodkiem zawisła groźba kar finansowych wobec ŚBRR za nie osiągnięcie założonych wskaźników. W tej sytuacji ośrodek pomocy w Bliżynie musiał odstąpić od umowy, ponieważ wypłata świadczeń integracyjnych nie była przedmiotem umowy z fundacją i z tego powodu fundacja nie mogła zawieszać realizacji projektu.
   28 września 2012 roku GOPS odstąpił od umowy.

   Uczestnicy programu otrzymali dodatkową pomoc finansową z ośrodka pomocy społecznej w ramach rekompensaty nie wypłaconego świadczenia integracyjnego za miesiąc sierpień 2012r. Następnie za zgodą kierownictwa ŚBRR PO KL zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych poprowadziliśmy niżej wymienione działania realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, na podstawie podpisanej umowy:
   „Organizacje szkoleń i warsztatów z zakresu reintegracji zawodowej, społecznej i edukacyjnej w ramach projektu „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminny
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unie Europejska ze
   środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał
   Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i
   upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
   aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
   1. Przedmiot zamówienia:
   1.1 Kurs/szkolenie zawodowe z następującym podziałem :
   a) Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (dla 3 mężczyzn) liczba godzin
   minimum 67
   b) Kucharz z minimum sanitarnym ( dla 8 kobiet) liczba godzin minimum 80
   1.2. Warsztaty z psychologiem dla 12 osób - 8 godzin zajęć grupowych (2x4 godz.)
   1.3. Warsztaty z doradca zawodowym dla 12 osób - 8 godzin zajęć grupowych (2x 4
   godz.)
   Jak wynika z powyższego realizacja projektu wymagała ze strony zespołu zarządzającego projektem oraz zespołu roboczego dużego zaangażowania, opanowania w rozwiązywaniu problemów, mimo trudności projekt został ukończony. Obecnie pracownicy czynią już przygotowania do kolejnej edycji 2013r.

   Opracowała: Kierownik GOPS Zofia Nowak - Walachnia

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (8 fot.)
  PROJEKT SYSTEMOWY "ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE"

  2012-05-29  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie 02.05.2012 roku rozpoczął realizację kolejnej, już IV edycji projektu systemowego pt: „Zmień swoje życie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1
  Całkowita wartość projektu wynosi 172 000 zł w tym udział własny gminy 18 064 zł
  Pomoc otrzyma 12 osób, 9 kobiet i 3 mężczyzn, mieszkańców gminy, bezrobotnych, korzystających z pomocy ośrodka.

 • więcej ...
   Nowością w realizacji projektu obecnej edycji jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych poprzez udział w Centrum Integracji Społecznej, beneficjenci będą realizować Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Centrum Integracji Społecznej do 30 listopada 2012 roku na terenie naszej gminy poprowadzi Galicyjska Fundacja „ Wsparcie Integracja Rozwój” Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Krakowie, bowiem to ta firma wygrała przetarg. Beneficjenci oprócz wsparcia zawodowego i społecznego będą wykonywać pracę na rzecz gminy w ramach warsztatów ogrodniczo – porządkowo – remontowych, a w zamian otrzymają zasiłki integracyjne w wysokości porównywalnej do zasiłku dla bezrobotnego. Przerwanie kontraktu socjalnego przez beneficjenta grozi usunięciem z CIS, utratą świadczenia oraz odmowę korzystania z pomocy finansowej GOPS.

   przyg. Zofia Nowak

 • Dołączona galeria:
  Składanie formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „Zmień swoje życie”

  2012-03-12  Dnia 15 marca 2012 roku upływa termin składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „Zmień swoje życie” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie.

 • więcej ...
   Do dnia 20 marca 2012 r. zostanie wybrana grupa 12 osób na listę podstawową w tym 9 kobiet i 3 mężczyzn oraz 5 osób na listę rezerwową. Następnie w dniu 22 marca odbędzie się spotkanie organizacyjne z wybranymi osobami z listy podstawowej, na którym zostaną oni zapoznani z założeniami realizacji projektu w 2012 roku. Beneficjenci Ostateczni będą brali udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, gdzie odbywać się będzie reintegracja zawodowa i społeczna. • Spotkanie organizacyjne uczestników Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „Zmień swoje życie”

  2011-05-08  W dniu 28 marca 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury/Klubie Integracji Społecznej odbyło się spotkanie organizacyjne pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z Beneficjentami Ostatecznymi, zakwalifikowanymi do udziału w projekcie systemowym PO KL pt: „Zmień swoje życie”.

 • więcej ...
   W spotkaniu uczestniczyli , beneficjenci, grupa 12 osobowa, 9 kobiet i 3 mężczyzn w tym 2 osoby niepełnosprawne, kierownik ośrodka Pani Zofia Nowak, koordynator projektu, Pani Beata Żak, pracownicy socjalni – Pani Danuta Czarnecka, Wioletta Brzózka, Monika Łukomska.
   Kierownik GOPS - Zofia Nowak przedstawiła zebranym cele projektu. Głównym zadaniem jest podniesienie kompetencji społecznych uczestników projektu poprzez stworzenie kompleksowego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn w celu zwiększenia szans na zatrudnienie. Klienci ośrodka otrzymają wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty rodzinnego oraz otrzymają minimum po jednym z wybranych przez siebie kursów zawodowych. Zajęcia z podniesienia kompetencji społecznych i zawodowych będą odbywały się w Klubie Integracji Społecznej w miesiącach maj, czerwiec 2011 roku oraz warsztatach integracyjno - wyjazdowych w Zakopanem, planowany termin wyjazdu to lipiec 2011 r.
   Z uwagi, iż spotkanie miało charakter organizacyjny, koordynator projektu pani Beata Żak przedstawiła uczestnikom projektu harmonogram spotkań w Klubie Integracji Społecznej, planowane terminy zajęć grupowych i indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym i terapeutą rodzinnym. Następnie zapoznała uczestników z Regulaminem uczestnictwa w projekcie. Beneficjenci Ostateczni zostali poinformowani o współfinansowaniu działań projektowych przez EFS, podpisali kontrakty socjalne oraz inne dokumenty .
   Pierwsze zajęcia grupowe z psychologiem już 4 maja 2011 roku.
   Wszystkim beneficjentom projektu życzymy wytrwałości w pracy nad zmianą własnej postawy interpersonalnej oraz zwiększenia poczucia własnej wartości.
   Kierownik i pracownicy socjalni GOPS

 • Dołączone pliki:


  1) Spotkanie organizacyjne uczestników Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „Zmień swoje życie”

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (8 fot.)
  Informacja

  2011-02-15  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż prowadzi nabór uczestników do projektu systemowego "Zmień swoje życie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w terminie do 15 marca 2011.  Informacja z realizacji projektu systemowego „Zmień swoje życie”

  2010-12-07  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej około 15 grudnia 2010 roku zakończy realizację projektu systemowego. Beneficjenci zaliczają egzaminy z wybranych przez siebie kursów zawodowych oraz prawa jazdy.
  8 grudnia 2010 roku planujemy podsumowanie projektu z udziałem Beneficjentów Ostatecznych – 12 osób, władz samorządowych, z Wójtem Gminy, Panem Mariuszem Walachnia na czele.
  Pracownicy socjalni podejmują ostatnie działania zawarte w kontraktach socjalnych, monitoring, ewaluację oraz udzielanie pomocy finansowej dla beneficjentów.
  Jesteśmy też w trakcie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu na rok 2011, który należy złożyć do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego PO KL do dnia 10 grudnia 2011 roku.
  Zofia Nowak  SPOTKANIE ORGANIZACYJNE UCZESTNIKÓW PROJEKTU PO KL ”ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE”

  2010-03-29  Dnia 20 marca 2010 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Beneficjentów Ostatecznych projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Zmień swoje życie”. W spotkaniu uczestniczyła Kierownik Zofia Nowak, pracownicy socjalni, koordynatorka projektu, zakwalifikowani uczestnicy projektu.Spotkanie poprowadziła koordynatorka Pani Beata Żak.

 • więcej ...
   Zapoznała uczestników z celami projektu: celem głównym tj. Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych , poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bliżyn, celami szczegółowymi:
   1. Zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników i uczestniczek projektu.
   2. Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie indywidualnych umiejętności aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.
   Następnie omówiła cele i instrumenty kontraktu socjalnego:
   W ramach kontraktów socjalnych uczestnicy zostaną skierowani na zajęcia w Klubie Integracji Społecznej działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach KIS otrzymają wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Będą zajęcia indywidualne i grupowe zakończone wydaniem diagnozy indywidualnej.. Zaplanowany jest również wyjazd integracyjny w góry połączony z warsztatami aktywizacyjnymi (zawodowymi i społecznymi).
   Sprawy organizacyjne: wyznaczono terminy podpisania kontraktu socjalnego i skierowania do Klubu Integracji Społecznej. Spotkanie zakończono pamiątkowym zdjęciem, życząc sobie wytrwałości, zaangażowania w pracy nad „zmianą siebie i swojego życia”
   Opracował: Zofia Nowak

 • Dołączona galeria:
  Informacja

  2010-03-05  Termin naboru dokumentów w ramach Projektu Systemowego upływa dnia 12 marca 2010r.
 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji