Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-01-27
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Styczeń 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
451005
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
  Projekt systemowy >> Kadra projektu
    Projekt systemowy EFS:
    Aktualności EFS
    Założenia i cele
    Działania
    Zadania
    Zajęcia i kursy
    Rekrutacja
    Kadra projektu
    Promocja
    Podsumowanie

  Kadra Projektu (2014)

  2014-06-18  Za właściwą realizację projektu odpowiada kadra Projektu. Pracownicy zaangażowani w jego realizację zostali podzieleni na dwa zespoły.

  ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTU TWORZĄ:
  1. Zofia Nowak –Walachnia kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Bliżynie, koordynatorka projektu
  2. Zofia Grabka – Księgowa projektu
  3. Beata Żak – asystentka koordynatorki.

  ZESPÓŁ ZADANIOWY odpowiedzialny za realizację kontraktów socjalnych:
  1. Danuta Czarnecka – specjalista pracy socjalnej
  2. Monika Łukomska – specjalista pracy socjalnej
  3. Wioletta Brzózka – straszy pracownik socjalny  Kadra Projektu (2013)

  2013-06-16  ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTU TWORZĄ:
  1. Zofia Nowak –Walachnia kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, koordynacja projektu
  2. Zofia Grabka – Księgowa projektu
  3. Beata Żak – asystentka koordynatorki.

  ZESPÓŁ ZADANIOWY:
  1. Danuta Czarnecka – specjalista pracy socjalnej
  2. Monika Łukomska – specjalista pracy socjalnej
  3. Wioletta Brzózka – straszy pracownik socjalny  KADRA PROJEKTU (2012)

  2012-06-01  ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTU TWORZĄ:
  1. Zofia Nowak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  2. Zofia Grabka – Księgowa projektu
  3. Beata Żak – koordynacja projektu

  ZESPÓŁ ZADANIOWY:
  1. Danuta Czarnecka – specjalista pracy socjalnej
  2. Monika Łukomska – specjalista pracy socjalnej
  3. Wioletta Brzózka – straszy pracownik socjalny  KADRA PROJEKTU (2011)

  2011-03-31  ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTU TWORZĄ:
  1. Zofia Nowak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  2. Zofia Grabka – Księgowa projektu
  3. Beata Żak – koordynacja projektu
  4. Magdalena Sieczka Kabała

 • więcej ...
   ZESPÓŁ ZADANIOWY:
   1. Danuta Czarnecka – specjalista pracy socjalnej
   2. Monika Łukomska – specjalista pracy socjalnej
   3. Wioletta Brzózka – straszy pracownik socjalny • Kadra projektu (2010)

  2010-02-27  ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTU TWORZĄ:
  1. Zofia Nowak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  2. Zofia Grabka – Księgowa projektu
  3. Beata Żak – koordynacja projektu
  ZESPÓŁ ZADANIOWY:
  1. Danuta Czarnecka – specjalista pracy socjalnej
  2. Monika Łukomska – specjalista pracy socjalnej
  3. Wioletta Brzózka – straszy pracownik socjalny  Kadra projektu (2009)

  2009-05-08  Zespół Zarządzający Projektu tworzą:
  Zofia Nowak- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
  1. Zofia Grabka – Księgowa projektu
  2. Beata Żak – koordynator – ½ etatu
  3. Danuta Czarnecka – specjalista pracy socjalnej
  4. Wioletta Brzózka - starszy pracownik socjalny
  5. Monika Łukomska – specjalista pracy socjalnej
  6. Jarosław Domagała – pracownik socjalny
  7. Beata Żak – aspirant pracy socjalnej – ½ etatu
  Zespół zarządzający projektem spotyka się raz na kwartał celem analizy tego co udało się zrealizować w projekcie.  Kadra projektu (2008)

  2008-09-01  Zespół zarządzający projektu tworzą:
  Zofia Nowak- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
  • Zofia Grabka - Księgowa Projektu
  • Rafał Graczkowski- Koordynator Projektu
  • Danuta Czarnecka - Pracownik socjalny
  • Monika Łukomska - Pracownik socjalny
  • Wioletta Brzózka - Pracownik socjalny
  • Jarosław Domagała - Pracownik socjalny
  • Beata Żak- Aspirant pracy socjalnej

 • więcej ...
   Zespół raz w miesiącu organizuje spotkania celem analizy i podsumowania działań podjętych w ramach projektu. Z każdego spotkania przygotowywany jest protokół.
 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji