Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-02-22
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Luty 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
454640
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
  Projekt systemowy >> Podsumowanie
    Projekt systemowy EFS:
    Aktualności EFS
    Założenia i cele
    Działania
    Zadania
    Zajęcia i kursy
    Rekrutacja
    Kadra projektu
    Promocja
    Podsumowanie

  Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2014

  2014-12-29  W dniu 22 grudnia 2014 roku o godz. 12:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące VII edycję projektu pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Pan Tadeusz Łyjak – przewodniczący Rady Gminy w Bliżynie, Pan Wiesław Gregiel i Pan Tomasz Pela – radni Rady Gminy w Bliżynie, prowadzący zajęcia w Klubie Integracji Społecznej Karolina Kuleta (doradca zawodowy) i Jan Kopeć (terapeuta), Pan Jacenty Kita – redaktor naczelny gminnego „Samorządowego Informatora”. W uroczystości wzięli udział także pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Wioletta Brzózka, Monika Łukomska, Danuta Czarnecka, Edyta Ucińska oraz asystentka koordynatora projektu Beata Żak i Beneficjenci Ostateczni projektu. Pani Beata Żak – omówiła podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty. W 2014 roku przeprowadzono w ramach Klubu Integracji Społecznej 30 godzin zajęć grupowych z psychologiem, 16 godzin z doradcą zawodowym, 20 godzin z terapeutą rodzinnym. Dodatkowo każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych: po 3 godziny z każdym ze specjalistów. Zorganizowano zatem 108 godzin spotkań indywidualnych.

 • więcej ...
   W okresie od września do grudnia 2014 zorganizowano dla uczestników projektu 5 kursów zawodowych:
   - Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 2 osób
   - Kucharz z minimum sanitarnym dla 7 osób
   - Florysta-bukieciarz dla 2 osób
   - Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B dla 2 osób
   - Prawo jazdy kat B dla 5 osób
   Podczas wystąpienia wykorzystany został sprzęt multimedialny zakupiony w poprzednich latach realizacji projektu. Zebrani zostali poinformowani o zasadach prowadzenia działań projektowych.
   W dalszej części spotkania wszyscy zebrani wspólnie biesiadowali przy świątecznie zastawionym stole. Potrawy zostały przygotowane przez uczestników i uczestniczki projektu, szczególnie osoby uczestniczące w kursie „Kucharz z minimum sanitarnym”. Przygotowane dania prezentowały się znakomicie a uczestnicy spotkania podkreślali ich wyśmienite walory smakowe.
   W czasie spotkania Wójt Gminy Mariusz Walachnia wręczył Beneficjentom dyplomy ukończenia projektu, życząc sukcesów zawodowych. Pan Tadeusz Łyjak wraz z pracownikami GOPS wręczyli uczestnikom projektu paczki świąteczne wraz z najlepszymi życzeniami na Nowy 2015 Rok, zdrowia i sukcesów na polu zawodowym, aby ten Nowy Rok był szczęśliwy i spełniony oraz obfitował w sukcesy, miłe zdarzenia i dni warte zapamiętania. Do życzeń dołączyli się wykładowcy KIS: Karolina Kuleta i Jan Kopeć.

   Dokumentację fotograficzną ze spotkania sporządził Pan Jacenty Kita.
   Opracowała: asystentka koordynatora projektu Beata Żak.

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (21 fot.)
  Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2013

  2013-12-20  W dniu 19 grudnia 2013 roku o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury -„Zameczek” w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące VI edycję projektu pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
  Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Pan Jerzy Rams – przewodniczący Rady Gminy w Bliżynie, Pani Aleksandra Milanowska – radna Rady Gminy w Bliżynie, Pan Jacenty Kita – redaktor naczelny gminnego „Samorządowego Informatora”, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wioletta Brzózka, asystentka koordynatora projektu Beata Żak, oraz Beneficjenci Ostateczni projektu.
  Pani Beata Żak – asystentka koordynatora projektu omówiła podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty. W 2013 roku przeprowadzono w ramach Klubu Integracji Społecznej 30 godzin zajęć grupowych z psychologiem, 16 godzin z doradcą zawodowym, 20 godzin z terapeutą rodzinnym. Dodatkowo każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych: po 3 godziny z każdym ze specjalistów. Zorganizowano zatem 162 godziny spotkań indywidualnych. W lipcu 2013 odbył się 3-dniowy wyjazd warsztatowy do Zakopanego połączony z zajęciami z psychologiem i doradcą zawodowym.

 • więcej ...
   W okresie od września do grudnia 2013 zorganizowano dla uczestników projektu 9 kursów zawodowych:
   - Opiekun osób starszych dla 10 osób
   - Kucharz z minimum sanitarnym dla 5 osób
   - Minimum sanitarne dla 2 osób
   - Kurs florystyczny dla 4 osób
   - Kurs obsługa koparko-ładowarki dla 3 osób
   - Kurs obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 3 osób
   - Prawo jazdy kat B dla 5 osób
   - Prawo jazdy kat C dla 2 osób
   - Podstawy obsługi komputera dla 18 osób.
   9 osób w wieku 15-30 lat wzięło udział w 1-miesięcznych praktykach kończących kursy zawodowe.
   Podczas wystąpienia wykorzystany został sprzęt multimedialny zakupiony w poprzednich latach realizacji projektu. Zebrani zostali poinformowani o zasadach realizacji projektu. Pracownicy GOPS w Bliżynie przekazali również zebranym informacje o możliwościach ubiegania się o środki unijne w nowym okresie finansowania 2014-2020 roku. Wiedzę tę zdobyli na szkoleniu w dniach 12-13 grudnia 2013 roku.
   Wójt Gminy Mariusz Walachnia wręczył Beneficjentom dyplomy ukończenia projektu, życząc sukcesów zawodowych. Pracownicy GOPS również przekazali zebranym najlepsze życzenia na nowy 2014 rok, zdrowia i sukcesów na polu zawodowym.
   W dalszej części spotkania wszyscy zebrani wspólnie biesiadowali przy wspólnym stole. Sałatki i ciasta zostały przygotowane przez uczestników i uczestniczki projektu.
   Dokumentację fotograficzną ze spotkania sporządził Pan Jacenty Kita.
   Opracowała: asystentka koordynatora projektu Beata Żak.

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (17 fot.)
  Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie” za rok 2012

  2012-12-28  W dniu 18 grudnia 2012 roku o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury -„Zameczek” w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące V edycję projektu pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
  Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Pan Artur Świtoń, dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Skarżysku Kamiennej, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Monika Łukomska, Danuta Czarnecka, koordynatorka projektu Beata Żak, oraz Beneficjenci Ostateczni projektu.
  Koordynatorka projektu Pani Beata Żak omówiła podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty.
  Wójt Gminy Mariusz Walachnia wręczył Beneficjentom dyplomy ukończenia projektu, życząc sukcesów zawodowych, na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcia.

 • więcej ...
   W roku 2012 realizacja naszego projektu przebiegała dość burzliwie, niekiedy wymagała podejmowania ekstremalnych decyzji.

   Przeżyjmy to jeszcze raz:

   Podstawą realizacji projektu jest podpisana umowa z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach a Gminą Bliżyn/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bliżynie na lata 2008 – 2013.

   W roku 2012 zadanie „Aktywna integracja” było realizowane poprzez udział 12 osób bezrobotnych najczęściej korzystających z pomocy finansowej GOPS w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, założeniem programu jest ograniczenie korzystania z zapomóg poprzez udział w zajęciach aktywizujących daną grupę zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu np.; długotrwałego bezrobocia. Ta forma wsparcia została zaproponowana klientom pomocy po raz pierwszy, w ubiegłych latach realizowane były jedynie kursy zawodowe, nie było możliwości wypłaty świadczeń integracyjnych.
   W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w okresie marzec – kwiecień 2012 prowadził postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na „Organizacja i realizacja reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (zwanego dalej IPZS) w Centrum Integracji Społecznej dla 12 uczestników (kobiet i mężczyzn), uczestniczących w projekcie systemowym PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Zmień swoje życie”. Obowiązek taki wynikał z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż wartość zamówienia przekroczyła równowartość 14 tysięcy euro. Swoją ofertę m.in. złożyła Galicyjska Fundacja „Wsparcie Integracja Rozwój” Centrum Integracji Społecznej, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków. Oferta tej firmy została wybrana jako najkorzystniejsza. Umowa pomiędzy Fundacją a Gminnym Ośrodkiem Pomocy została podpisana na 7 miesięcy uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej od 02.05.2012 do 30.11.2012. Natomiast pomiędzy uczestnikami projektu a Centrum Integracji Społecznej reprezentowanym przez Panią Elżbietę Olszak został zawarty zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, obowiązujący do dnia 30 listopada 2012r.
   Od 2 maja rozpoczęły się zajęcia dla 12 osób (9 kobiet i 3 mężczyzn) na terenie gminy Bliżyn w ramach programu Zatrudnienia Socjalnego, grupy remontowo – porządkowo – budowlanej oraz zajęcia m.in. z psychologiem, informatykiem, terapeutą ds. rodziny, pracownikiem socjalnym (w zgodzie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym). Zajęcia porządkowe odbywały się na terenie gminy Bliżyn, a zajęcia ze specjalistami odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w Zespole Szkół w Bliżynie na podstawie stosownych umów Galicyjskiej Fundacji z wymienionymi jednostkami. Zajęcia odbywały się według ustalonych miesięcznych harmonogramów zajęć, zaakceptowanych przez kierownika ośrodka i trwały do 31 sierpnia 2012 roku. Uczestnicy programu, beneficjenci za prace porządkowo remontowe na terenie gminy otrzymywali świadczenia integracyjne o czym również stanowi ustawa o zatrudnieniu socjalnym, świadczenia zostały wypłacone za miesiąc maj, czerwiec i lipiec.
   W dniu 31.08.2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie otrzymał pismo, w którym Galicyjska Fundacja WIR Centrum Integracji Społecznej poinformowała o zawieszeniu działalności od 01.09.2012r. Takiej sytuacji nie przewidywała podpisana umowa a terminy realizacji zadania nie uwzględniały żadnych przerw w realizacji- 7-mio miesięczny okres kończył się dokładnie w dniu wyznaczonym jako zakończenie realizacji zamówienia. Fundacja jak to określiła w pismach do wielu instytucji jak również do Wojewody, czy ośrodka pomocy, „zawiesiła” realizację programu i przestała go realizować z powodu braku refundacji wypłaconego świadczenia integracyjnego dla beneficjentów programu przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamienna (Krakowski Urząd pracy również odmówił refundacji świadczenia). Wobec powyższego fundacja uzależniła dalszą realizację programu od refundacji świadczenia integracyjnego z Powiatowego Urzędu Pracy i przestała go realizować od 1 września 2012 roku. „Zawieszenie” jak to nazwała Fundacja najbardziej uderzyła w klientów ośrodka pomocy, bowiem za przepracowany miesiąc sierpień nie otrzymali świadczenia integracyjnego.
   W treści umowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Galicyjską Fundacją WIR, specyfikacji, która stanowi integralną część umowy nie dopuszcza się czynności „zawieszenia” lub przerwania realizacji programu, umowa zawarta została do 30 listopada 2012 roku, w wyniku dalszej zwłoki przez fundację, GOPS w Bliżynie nie zdążyłby do 30 listopada 2012 roku zrealizować projektu zgodnie z umową ze ŚBRR. Nad ośrodkiem zawisła groźba kar finansowych wobec ŚBRR za nie osiągnięcie założonych wskaźników. W tej sytuacji ośrodek pomocy w Bliżynie musiał odstąpić od umowy, ponieważ wypłata świadczeń integracyjnych nie była przedmiotem umowy z fundacją i z tego powodu fundacja nie mogła zawieszać realizacji projektu. 28 września 2012 roku GOPS odstąpił od umowy.

   Uczestnicy programu otrzymali dodatkową pomoc finansową z ośrodka pomocy społecznej w ramach rekompensaty nie wypłaconego świadczenia integracyjnego za miesiąc sierpień 2012r. Następnie za zgodą kierownictwa ŚBRR PO KL zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych poprowadziliśmy niżej wymienione działania realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, na podstawie podpisanej umowy:
   „Organizacje szkoleń i warsztatów z zakresu reintegracji zawodowej, społecznej i edukacyjnej w ramach projektu „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminny
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unie Europejska ze
   środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał
   Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i
   upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
   aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
   1. Przedmiot zamówienia:
   1.1 Kurs/szkolenie zawodowe z następującym podziałem :
   a) Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (dla 3 mężczyzn) liczba godzin
   minimum 67
   b) Kucharz z minimum sanitarnym ( dla 8 kobiet) liczba godzin minimum 80
   1.2. Warsztaty z psychologiem dla 12 osób - 8 godzin zajęć grupowych (2x4 godz.)
   1.3. Warsztaty z doradca zawodowym dla 12 osób - 8 godzin zajęć grupowych (2x 4
   godz.)
   Jak wynika z powyższego realizacja projektu wymagała ze strony zespołu zarządzającego projektem oraz zespołu roboczego dużego zaangażowania, opanowania w rozwiązywaniu problemów, mimo trudności projekt został ukończony. Obecnie pracownicy czynią już przygotowania do kolejnej edycji 2013r.

   Opracowała: Kierownik GOPS Zofia Nowak - Walachnia

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (8 fot.)
  Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmień swoje życie”

  2012-01-05  W dniu 15 grudnia 2011r. o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury -„Zameczek” w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące IV edycję projektu pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 • więcej ...
   Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Przewodniczący Rady Gminy w Bliżynie - Jerzy Rams oraz radni Rady Gminy: , Aleksandra Milanowska, Kazimierz Boruń, Kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, Pani Zofia Nowak, pracownicy socjalni: Monika Łukomska, Danuta Czarnecka, Beata Żak, która w ramach dodatkowych obowiązków prowadzi koordynację projektu oraz Beneficjenci Ostateczni projektu.
   Koordynatorka projektu Pani Beata Żak przedstawiła zebranym przygotowana prezentację, szczegółowo omówiła podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty.
   Wójt Gminy Mariusz Walachnia wręczył Beneficjentom dyplomy ukończenia projektu, życząc sukcesów zawodowych, na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcia.
   op. Zofia Nowak

 • Dołączone pliki:


  1) Prezentacja 2011r. - Podsumowanie Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Zmień swoje życie”

  Dołączona galeria:
  Podsumowanie Projektu POKL (2010)

  2010-12-21  W dniu 8 grudnia 2010r. (środa) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury -„Zameczek” w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pod nazwą „Zmień swoje życie” realizowany przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 • więcej ...
   Na spotkaniu obecni byli: Pan Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Przewodniczący Rady Gminy w Bliżynie Pan Jerzy Rams oraz radni Rady Gminy: Pani Ewa Łukomska, Aleksandra Milanowska, Halina Fidor, Wiesław Gregiel, Kazimierz Boruń, Kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, Pani Zofia Nowak, pracownicy socjalni: Monika Łukomska, Danuta Czarnecka, Beata Żak, która w ramach dodatkowych obowiązków prowadzi koordynację projektu oraz Beneficjenci Ostateczni projektu.
   Program spotkania:
   Powitanie gości.
   Prezentacja wyników/rezultatów projektu.
   Dyskusja.
   Zakończenie spotkania.
   • Pobierz prezentację Power Point
   • Zobacz zdjęcia
   • Informacja o projekcie na spotkanie – do pobrania
   • Ankieta ex-post (na zakończenie) dla uczestników projektu – do pobrania
   • Dyplom Beneficjentów Ostatecznych - do pobrania • Podsumowanie projektu (2009)

  2009-12-28  Podsumowanie projektu systemowego 2009r. - prezentacja (power point)
  prezentacja (pdf)

  Dołączone pliki:


  1) Podsumowanie projektu-prezentacja multimedialna (Power Point)
  2) Podsumowanie projektu-prezentacja PDF  Podsumowanie projektu (2008)

  2008-12-19  W dniu 19 grudnia 2008 r. (piątek) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodek Kultury -„Zameczek” w Bliżynie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pod nazwą „Młodzi przyszłością rodziny – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bliżyn” realizowany przez Gminę Bliżyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 • więcej ...
   Program spotkania:
   Powitanie gości.
   Prezentacja wyników/rezultatów projektu.
   Dyskusja.
   Zakończenie spotkania.

 • Dołączone pliki:


  1) Podsumowanie projektu-prezentacja multimedialna (Power Point)
  2) Podsumowanie projektu-prezentacja PDF
  3) Ankieta ex-post (na zakończenie) dla uczestników projektu

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (9 fot.)

 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji