Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-02-22
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Luty 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
454628
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
  Projekt systemowy >> Promocja
    Projekt systemowy EFS:
    Aktualności EFS
    Założenia i cele
    Działania
    Zadania
    Zajęcia i kursy
    Rekrutacja
    Kadra projektu
    Promocja
    Podsumowanie

  Promocja (2014)

  2014-06-18  Przez cały czas trwania projektu będzie prowadzona promocja. Zostaną wykonane materiały promocyjne długopisy, notesy, klipy A5 (teczka).Artykuły te będą miały logo EFS i POKL i będą wykorzystywane przez beneficjentów projektu podczas zajęć. Elementem promocji będą również rozmowy kadry projektu z potencjalnymi Beneficjentami i Beneficjentkami Ostatecznymi. Na sesji Rady Gminy za pomocą zakupionego w 2009 roku rzutnika mieszkańcom główne założenia i idee projektu. Kontynuowane będzie prowadzenie strony www. Posiadamy roll-up reklamowy i tablicę informacyjną o projekcie na budynku GOPS. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana będzie konferencja podsumowująca, zaś w prasie będą zamieszczane artykuły na temat działań projektowych.  PROMOCJA (2012)

  2012-06-01  Promocja prowadzona jest przez cały czas trwania projektu systemowego pn. „Zmień swoje życie”.
  W ramach promocji projektu będą wykonane: długopisy, notesy, klipy A5 (teczki na notes długopis), plakat, ulotka. Wszystkie z logo EFS i UE, tytuł projektu. Stanowić one będą wyposażenie uczestników i uczestniczek projektu podczas zajęć. Elementem promocji są również plakaty, ulotki, rozmowy z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, prowadzenie strony internetowej, informacje do prasy lokalnej.

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (7 fot.)
  Promocja projektu systemowego pn. „ Zmień swoje życie” (2011)

  2011-06-30  W ramach promocji projektu zostały wykonane: długopisy, notesy, klipy A5 (teczki na notes długopis), filiżanki z podstawką. Wszystkie z logo EFS i UE, tytułem projektu. Materiały promocyjne zostały wydane uczestnikom i uczestnikom projektu podczas zajęć prowadzonych w Klubie Integracji Społecznej. Elementem promocji są również plakaty, ulotki, które umieszczono w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy VI Wieków Bliżyna 2 oraz przy Kościuszki 68. Ulotki natomiast są wydawane na bieżąco zainteresowanym przez pracowników socjalnych.

  Dołączona galeria:
  PROMOCJA PROJEKTU (2011)

  2011-03-31  Promocja prowadzona jest przez cały czas trwania projektu systemowego pn. „ Zmień swoje życie”.
  W ramach promocji projektu będą wykonane: długopisy, notesy, klipy A5 (teczki na notes długopis), filiżanki z podstawką. Wszystkie z logo EFS i UE, tytuł projektu. Stanowić one będą wyposażenie uczestników i uczestniczek projektu podczas zajęć. Elementem promocji są również plakaty, ulotki, rozmowy z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, prowadzenie strony internetowej, informacje do prasy lokalnej.  PROMOCJA (2010)

  2010-09-01  PROMOCJA PROJEKTU
  Promocja prowadzona jest przez cały czas trwania projektu systemowego pn.
  „ Zmień swoje życie”.
  Wykonano tablicę Roll Up, tablica zawiera tytuł projektu, logotypy EFS i UE,
  ŚBRR, oznaczenie gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, działanie,
  poddziałanie, informacje o szkoleniach i kursach. Roll Up jest i będzie
  wykorzystany w przyszłości do prezentacji, pokazów – jako promocja
  projektu, podczas szkoleń i innych spotkań promocyjnych.

 • więcej ...
   W ramach promocji projektu wykonano również długopisy, notesy,
   klipy A5 (teczki na notes i długopis), filiżanki z podstawką. Wszystkie
   zawierają logo EFS i UE, tytuł projektu. Stanowią wyposażenie
   uczestników i uczestniczek projektu podczas zajęć. Elementem
   promocji są również rozmowy z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (8 fot.)
  Promocja (2009)

  2009-09-02  Wykonana tablica informacyjna, plakaty, ulotki, teczki skóropodobne, kubki, długopisy, notesy, materiały promocyjne zawierają logo EFS i UE. Elementem promocji będą również rozmowy kadry projektu z potencjalnymi beneficjentami ostatecznymi, oraz prezentacja multimedialna na sesji Rady Gminy.

  Dołączone pliki:


  1) Promocja - prezentacja w Power Point
  2) Promocja (2009) - plakat PDF
  3) Promocja (2009) - ulotka PDF

  Dołączona galeria:
  Promocja (2008)

  2008-09-01  Wykonana tablica informacyjna, plakaty, ulotki, długopisy z logo EFS, UE, które będą wykorzystane przez uczestników projektu podczas zajęć. Elementem promocji są rozmowy kadry projektu z potencjalnymi beneficjentami.

  Dołączone pliki:


  1) Promocja - ulotka PDF
 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji