Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2018-12-16
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Grudzień 2018

link do BIP


Licznik odwiedzin:
394091
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
    Aktualności
  Ogłoszenie o wydawaniu żywności

  2018-11-27

  Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
  Żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie
  na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Sołtys Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna)
  w dniu 29.11.2018 w godzinach od 8:00 do 15:00 dla miejscowości:
  • Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
  • Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

  w dniu 30.11.2018 w godzinach od 8:00 do 13:00 dla miejscowości:
  • Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

  Prezes PKPS
  Oddział Bliżyn
  Monika Sokołowska  Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

  2018-11-26

  Informujemy, że w związku z okresem świątecznym w miesiącu grudniu 2018 r. dyżur terapeuty z dnia 24 grudnia 2018 przeniesiony na 10 grudnia 2018, dyżur psychologa przeniesiony z dnia 25 grudnia 2018 na 18 grudnia 2018.  Ogłoszenie PKPS - wydawanie żywności

  2018-11-16

  Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.

  Żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie
  na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Sołtys Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna) w dniu 21.11.2018 w godzinach od 8:00 do 15:00
  Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
  Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
  w innym dniu.

  Prezes PKPS
  Oddział Bliżyn
  Monika Sokołowska  Ogłoszenie w sprawie skierowań do PKPS

  2018-11-16

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że skierowania do pomocy żywnościowej PO PŻ będą wydawane w każdy piątek od godziny 8:00 do 11:00.  Ogłoszenie o stypendium szkolnym

  2018-11-16

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż minimalna kwota na rachunki do stypendium szkolnego dla wniosków złożonych we wrześniu i wykazanego dochodu na osobę w rodzinie:
  poniżej 200,00 zł wynosi - 322,00zł,
  powyżej 200,00 zł wynosi - 259,00zł.
  Rachunki należy dostarczyć do 05.12.2018r., przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00
  Planowane wypłaty:
  dnia 12.12.2018r.
  dnia 19.12.2018r.
  dnia 28.12.2018r.dla osób, które dostarczą rachunki po 05.12.2018r.

  Dokładne informacje o wysokości brakujących kwot pod nr telefonu 533 172 001, lub 41 25 41 326 codziennie w godz. 8:00 - 9:00  Ogłoszenie w sprawie żywności

  2018-11-08

  Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Sołtys Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna).
  Prezes PKPS
  Oddział Bliżyn
  Monika Sokołowska  Ogłoszenie w sprawie żywności

  2018-10-31

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 05.11.2018
  do 09.11.2018 w godz. 8:00 do 14:00 (po upływie tego okresu tylko w każdy piątek w godz. od 8:00 do 11:00) wydawane będą skierowania do pomocy w formie paczek żywnościowych
  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.
  Osoby uprawnione to: mieszkańcy gminy Bliżyn spełniający kryterium dochodowe tj;
  dla osoby samotnie gospodarującej do wys. 1402,00 zł
  dla osoby w rodzinie do wys. 1056,00 zł.
  Osoby spełniające te kryteria dochodowe mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2, w celu wypełnienia dokumentów.
  Należy posiadać dowód osobisty, PESEL wszystkich członków rodziny i dochody netto za miesiąc październik 2018.  Ogłoszenie o zmianie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie do stypendium szkolnego

  2018-10-11

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż od miesiąca października 2018r. nastąpiła zmiana kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i wynosi 528,00zł.
  Wobec powyższego rodziny kwalifikujące się dochodem mogą złożyć wniosek o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  Przyjmowanie wniosków w godz. od 8:00 do 11:00.

  Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły.  Informacja Punkt Konsultacyjny

  2018-09-14

  Dyżur specjalisty psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 25.09.2018 na dzień 18.09.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.30 do 17.30.  Informacja Punkt Konsulatacyjny

  2018-08-10

  Dyżur specjalisty-terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 13.08.2018 na dzień 14.08.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.00 do 17.00.  OGŁOSZENIE

  2018-08-06

  Osoby chcące skorzystać z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w formie pokrycia kosztów dożywiania dzieci w szkole od 1 września 2018 roku proszone są o składanie wniosków do 15 sierpnia 2018 roku.  Informacja Punkt Konsultacyjny

  2018-06-29

  Dyżur specjalisty-pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 02.07.2018 na dzień 30.07.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.30 do 17.30.
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (13-165 z 165)


 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji