Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2019-08-24
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Sierpień 2019

link do BIP


Licznik odwiedzin:
430639
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
    Aktualności
  Ogłoszenie w sprawie składania wniosków

  2019-07-31

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że wnioski o przyznanie prawa na nowy okres zasiłkowy w sprawie świadczenia wychowawczego (500+), Dobry Start (300+), zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą w godzinach od 8.00 do 13.00.  Zaproszenie o udziału w projekcie

  2019-07-30

  Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju jest realizatorem projektu \"Aktywność zawodowa drogą do sukcesu\". Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.10.02.01-26-0005/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

  Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat z terenu woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami.

  Do udziału w projekcie zapraszamy również byłych

 • więcej ...
   Uczestników Projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO   Wsparcie w ramach projektu:

   • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika projektu (4 godz. zegarowe/os.)

   • Poradnictwo zawodowe (4 godz. zegarowe na osobę)

   • Szkolenie zawodowe (szkolenia zakończone egzaminami potwierdzającymi pozyskane kwalifikacje)

   • 4-miesięczne staże

   • pośrednictwo pracy   Szkolenia w ramach projektu:

   1. \"Kucharz z elementami HACCP\" (160 h.)

   2. \"Magazynier z elementami wykorzystania ICT w zawodzie\" (160h.)

   3. \"Sprzedawca - kasjer\" (160h.)   W ramach projektu gwarantujemy:

   • stypendium szkoleniowe,

   • stypendium stażowe,

   • zwrot kosztów dojazdu,

   • materiały szkoleniowe,

   • catering.   Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

   • są osobami powyżej 29 roku życia (osoby które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 lat),

   • zamieszkują województwo świętokrzyskie,

   • są osobami długotrwale bezrobotnymi.   REKRUTACJĘ ROZPOCZYNAMY 01. SIERPNIA

   BIURO PROJEKTU CZYNNE JEST W: PONIEDZIAŁKI, WTORKI I ŚRODY W GODZINACH 09.00 – 15.30   Więcej informacji na stronie www.sceir.pl lub w Biurze Projektu: tel. 41 364 22 19

   Pozdrawiam

   Katarzyna Wrona

   Koordynator Projektu • PROGRAM RODZINA 500+ NOWE ZASADY

  2019-06-25

  logo  Zarządzenie Kierownika GOPS

  2019-06-13

  W załączeniu zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w sprawie skróconego czasu pracy Ośrodka w związku z upałami.

  Dołączone pliki:


  1) Zarządzenie Kierownika GOPS  Ogłoszenie stypendium szkolne

  2019-06-04

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
  w dniu 11.06.2019r. od godz. 10:00 wypłacane będzie stypendium szkolne w kasie GOPS ul. Kościuszki 88a.

  Przed pobraniem pieniędzy w dniu pierwszej wypłaty należy zgłosić się do GOPS ul. VI Wieków Bliżyna 2 w  celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.

  Ostateczny termin dostarczenia rachunków należy dostarczyć ostatecznie do 24.06.2019r.
  Druga wypłata w dniu 27.06.2019r.  Ogłoszenie

  2019-05-27

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż należy dostarczać brakujące rachunki do stypendium szkolnego do dnia 31 maja 2019r.
  Dokładne informacje o wysokości brakujących kwot na rachunkach pod nr telefonu 533 172 001, 500 726 541 lub 41 25 41 326 w godz. 8:00 -13:00.  Ogłoszenie PKPS o wydawaniu żywności

  2019-04-26

  Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
  Żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie
  na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna).
  SAMOCHODY PROSIMY PARKOWAĆ OBOK POSESJI, NA ŁĄCE - OBOK SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO.
  w dniu 30.04.2019 w godzinach od 8:00 do 15:00 dla miejscowości:
  • Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
  • Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
  w dniu 01.05.2019 w godzinach od 8:00 do 13:00 dla miejscowości:
  • Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

  Prezes PKPS Oddział Bliżyn
  Monika Sokołowska  Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

  2019-04-16

  Informujemy, że w związku z okresem świątecznym w miesiącu kwietniu 2019 r. dyżur terapeuty z dnia 22 kwietnia 2019 przeniesiony na 24 kwietnia 2019.  Ogłoszenie w sprawie stypendium

  2019-04-03

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że osoby, które pobierały stypendium szkolne w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 mają zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2 w dniach od 15.04.2019r. do 30.04.2019r. w godz. 9:00 do 13:00 w celu złożenia oświadczenia o dochodach.
  Będą ustalane dochody brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie: społeczne, zdrowotne, i podatek dochodowy członków rodziny za miesiące styczeń, luty, i marzec 2019r.
  Jednocześnie osoby posiadające rachunki proszone są o ich złożenie, dokładna kwota będzie podana po 15 maja 2019r.  Ogłoszenie PKPS o wydawaniu żywności

  2019-03-04

  Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
  Żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie
  na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Sołtys Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna)
  w dniu 06.03.2019 w godzinach od 8:00 do 15:00 dla miejscowości:
  • Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
  • Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

  w dniu 07.03.2019 w godzinach od 8:00 do 13:00 dla miejscowości:
  • Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.


  Prezes PKPS
  Oddział Bliżyn
  Monika Sokołowska
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (11-176 z 176)


 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji