Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-01-27
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Styczeń 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
451009
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
    Klub Seniora Emeryt - archiwum
     Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (5 pub.)

  5 - lecie Klubu Seniora – październik 2013

  2014-02-10

  Pomysłodawcą na utworzenie klubu byli pracownicy socjalni tutejszego ośrodka pomocy społecznej, a był to rok 2008, w którym to roku gmina Bliżyn uzyskała dotację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.
  Pracownicy socjalni przystąpili wówczas do konkursu z ofertą na utworzenie Klubu Seniora , projekt wzbudził duże zainteresowanie w społeczności osób starszych naszej gminy do których był skierowany. W gminie Bliżyn brak jest kameralnych miejsc, w których osoby starsze mogłyby się spotykać, stąd pomysł pracowników ośrodka na klub, który ma na celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez integrację. Jesienią 2008 roku odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Seniora Emeryt, miejscem spotkań była i nadal jest Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie.

 • więcej ...
   Program prowadzony był do 2010 roku, z funduszy programu finansowana była działalność klubu, jak również ze środków własnych – składek klubowiczów.
   W 2010 roku ze środków Programu Integracji Społecznej utworzone zostały 2 filie klubu Seniora Emeryt w miejscowościach Mroczków i Nowy Odrowążek, a wnioskodawcami była Ochotnicza Straż Pożarna.
   Kiedy zakończył się program seniorzy nadal chcieli być aktywni , organizować spotkania i aktywnie spędzać czas. Nie można było zakończyć działalności klubu wraz z zakończeniem Programu Integracji Społecznej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta i Sekretarz gminy, Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 16 lutego 2011 roku Klub Seniora Emeryt w Bliżynie wraz z filiami w Mroczkowie i Nowym Odrowążku został włączony w struktury ośrodka i koordynowany przez pracowników socjalnych. Klubowi nadano Regulamin organizacyjny i wybrano władze klubu.
   Na uwagę zasługuje fakt, iż w 2013 roku powstał z inicjatywy społeczności lokalnej Klub Seniora w Sorbinie, które organizują spotkania, wyjazdy wyłącznie ze składek klubowych .
   Kiedy działał Program Integracji Społecznej tytuł jednego z działań brzmiał – „Klub Seniora opuszcza Bliżyn, czyli utworzenie trzech punktów aktywności seniora w sołectwach gminy Bliżyn”, i to się dzieje, gmina realizuje założenie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, które mówią o utworzeniu klubów seniora w każdym sołectwie gminy, obecnie jest ich cztery.

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (16 fot.)
  DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIORA „EMERYT” W ROKU 2012

  2013-01-04

  DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIORA „EMERYT” W ROKU 2012 - od stycznia 2012 do czerwca 2012.

  Klub Seniora w Bliżynie kontynuuje swoją działalność od stycznia 2012 roku.
  Pierwsze spotkanie rozpoczęto powitaniem Nowego Roku oraz zabawą karnawałową.
  Do czerwca odbyło się 7 spotkań. W tym był wyjazd do Teatru w Radomiu na sztukę „Skrzypek na dachu”, wycieczka do Tokarni oraz na Targi Kielce – Ogrodnicze i Działkowe „Ogród i Ty” oraz Agroturystyczne. Obchodziliśmy również Dzień Kupały wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Sorbin. Miejscem spotkania było miejsce integracji – altana w miejscowości Zbrojów. Wszyscy wspólnie bawili się i śpiewali. Środki gminy wykorzystano na opłatę transportu i ubezpieczenia. Bilety wstępu, opłaty przewodników finansowali sami seniorzy, którzy podnieśli od stycznia 2012 r. składki członkowskie do 7 zł miesięcznie. Odbyły się
  4 spotkania w Remizie OSP:
  - 10.01.2012 – powitanie Nowego Roku, zabawa karnawałowa wraz z konkursem tańca,
  - 14.02.2012 – odbyło się spotkanie walentynkowe połączone z tłustym czwartkiem.
  - 06.03.2012- seniorzy wspólnie obchodzili dzień kobiet i dzień mężczyzn oraz uczestniczyli w pokazie profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego.
  - 08.05.2012 – odbyła się zabawa taneczna.
  Seniorzy chętnie się spotykają, integrują się, tańczą. To dla nich świetna rehabilitacja. Do tańca przygrywa zaprzyjaźniony muzyk – Mariusz Dołowy.

 • więcej ...
   Klub Seniora uczestniczył w festynie Przystań Bliżyn 2012 „Natura i Świnia Góra”, był to 2 – dniowy festyn – dni Bliżyna. Podczas obchodów odbył się konkurs na wianek świętojański w którym brali udział klubowicze z Mroczkowa i Bliżyna. Ich wytwory zostały zauważone przez komisję konkursową oceniającą uplecione wianki. Klub Seniora z Mroczkowa zajął drugie miejsce zaś Przewodnicząca Klubu z Bliżyna, pani Halina Relidzyńska zajęła III miejsce.
   Również filie z Mroczkowa i Odrowążka prężnie działają i pozyskują wciąż nowych członków.
   W Klubie Seniora w Mroczkowie odbywały się systematyczne spotkania: 6 spotkań w remizie OSP w Mroczkowie oraz jedna wycieczka do Kałkowa na Misterium Pańskie w miesiącu kwietniu 2012. Seniorzy z Mroczkowa uczestniczyli również w wycieczce do Tokarni i na Targi Kielce. Osoby starsze chętnie zapisują się do klubu i uczestniczą w spotkaniach, wspólnie integrują się, nawiązują nowe znajomości, miło spędzają czas wolny. Są zaangażowani w przygotowania potraw regionalnych na spotkania. Klubowicze byli zaproszeni do szkoły podstawowej w Mroczkowie na dzień babci i dziadka, gdzie wspólnie z dziećmi świętowali. Z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego były wręczane dyplomy uznania: 2 dyplomy dla dwóch par z okazji 50- lecia pożycia małżeńskiego oraz dla jednej pary z okazji 20- lecia pożycia małżeńskiego, dla 3 osób wręczono dyplomy z okazji urodzin. Klubowicze z Mroczkowa działają w oparciu o składki członkowskie - 7 zł. Transport na wycieczkę był pokryty ze środków gminy. Do końca roku zaplanowane są spotkania m.in.: występ Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Skarżyska Kamiennej, zabawa taneczna przy akompaniamencie zaprzyjaźnionego muzyka- klubowicza, grill na zakończenie lata, andrzejki, mikołaj, wigilia.
   W ostatnim czasie w filii w Mroczkowie została utworzona „Kapela Seniora” w składzie: Władysław Kołodziejski – akordeon, Janusz Kubicz- bębenek, Wacław Pejas- solista. Zostali oni zainspirowani przez pracowników socjalnych podczas jednego ze spotkań. Kapela ma w repertuarze utwory ludowe, ale tworzy także swoje przyśpiewki m.in.:

   Oj! Muzyka ludowa
   Wszystkich rozwesela
   Wita Was serdecznie
   Kapela Seniora

   Oj! Witamy Was wszystkich
   Tak licznie zebranych
   Wesołych i smutnych
   Wszystkich zakochanych

   Oj! Muzykę ludową
   Bardzo my kochamy
   Nasze świętokrzyskie
   Przez to wysławiamy

   Oj! Będzie tutaj z Wami
   Wesoła zabawa
   Jak się podobamy
   To nam bijcie brawa

   W Klubie Seniora w Odrowążku odbywają się systematyczne spotkania. Klubowicze współpracują ze stowarzyszeniem LGD „ U Źródeł”. Zajmują się rękodziełem artystycznym, wykonują ozdobne stroiki, palmy wielkanocne. Klubowiczki spotykają się również, aby wspólnie przyrządzać posiłki według dawnych przepisów. W lipcu 2012 roku zaplanowana jest wycieczka do Wieliczki, gdzie seniorzy będą zwiedzać 3 poziomy Kopalni Soli oraz Wody Termalne, w drodze powrotnej zawitają na Rynek w Krakowie. Koszty biletów wstępu poniosą seniorzy, natomiast transport zapewni gmina Bliżyn. Do końca roku zaplanowane jest m.in. ognisko, andrzejki, wigilia.
   Spotkania w Klubie to dobry sposób poznania nowych ludzi. Klub seniora pełni cztery podstawowe funkcje: kompensacyjną -uzupełnia kontakty społeczne, psychoterapeutyczną- przeciwdziała stresowi związanemu z procesem starzenia się, integracyjną- integruje z grupą i szerszą społecznością, adaptacyjną- przystosowuje do zmian w warunkach życia. Dzięki uczestnictwu w Klubie, Seniorzy nie doświadczają marginalizacji, integrują się.
   Są odpowiedzialni za jakość starości, którą przeżywają.
   Uczestnictwo w Klubie Seniora „Emeryt” to nie tylko wycieczki, również spotkania na których omawiane są różne kwestie zagrożeń społecznych. To m.in. pogadanki ze specjalistami: policjantem- dzielnicowym na temat zagrożeń dotyczących osób starszych, z terapeutą ds. uzależnień na temat problemu alkoholowego w rodzinach, ze specjalistą pracy socjalnej na temat usług opiekuńczych oferowanych przez GOPS, jak również o przemocy
   coraz częściej dotykającej osoby starsze. W ramach projektu prowadzone były warsztaty rękodzieła artystycznego, klubowicze brali czynny udział w dożynkach parafialnych i innych imprezach organizowanych dla mieszkańców.
   Na bieżąco prowadzona jest kronika klubu seniora oraz prowadzona jest dokumentacja fotograficzna. W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się galeria, która obrazuje bieżące wydarzenia w klubie, aktualizowane przez pracowników socjalnych.

   Opracowała: pracownik socjalny,
   koordynatorka Klubu Seniora Emeryt
   P. Monika Łukomska

   DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIORA „EMERYT” W ROKU 2012 - Zrealizowane działania – lipiec – grudzień 2012 rok.

   Lipiec 2012 – wycieczka seniorów do Wieliczki, zwiedzanie Kopalni Soli, w drodze powrotnej zwiedzanie Rynku i Sukiennic w Krakowie. Uczestnicy, seniorzy klubu w Bliżynie. Natomiast Seniorzy z Mroczkowa zwiedzili Sandomierz – rynek, wąwóz Królowej Jadwigi, oraz popłynęli statkiem po Wiśle.
   Sierpień 2012 – wycieczka do Czarnolasu – zwiedzanie Muzeum Jana Kochanowskiego oraz do Lublina – zwiedzanie Ogrodu Botanicznego. Uczestnicy Seniorzy z Bliżyna.
   Wrzesień 2012 – ognisko oraz Pożegnanie lata.
   Listopad 2012 – Wieczór Andrzejkowy w Bliżynie i Mroczkowie, występy zaprzyjaźnionego Teatru Uniwersytetu III Wieku „Igraszka” ze Skarżyska Kamiennej. Seniorzy mieli okazję przypomnieć sobie wróżby andrzejkowe, które tradycyjnie odprawiane były w nocy z dnia 29 listopada na 30 listopada w wigilię świętego Andrzeja. Artyści Igraszki przebrani za Cyganki i Cyganów śpiewali, deklamowali wiersze i wróżyli. Po występie była wspólna zabawa andrzejkowa przy muzyce.
   Grudzień 2012 – spotkania opłatkowe w Klubie Seniora w Bliżynie i filii w Mroczkowie. W spotkaniach uczestniczyły władze samorządowe z Wójtem Gminy Mariuszem Walachnia na czele oraz pracownicy GOPS –u.
   Wycieczki krajoznawcze zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu Gminy do działalności klubu. Pozostałe koszty spotkań seniorzy pokrywają we własnym zakresie.

   Zofia Nowak - Walachnia

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (27 fot.)
  Zarządzenie Nr 1/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie prowadzenia Klubu Seniora „ Emeryt” w Bliżynie wraz z filiami w Mroczkowie i Odrowążku

  2011-06-22

  Do pobrania w załączeniu - Zarządzenie Nr 1/2011 wraz z Regulaminem Organizacyjnym Klubu

  Dołączone pliki:


  1) Zarządzenie Nr 1/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie prowadzenia Klubu Seniora „ Emeryt” w Bliżynie wraz z filiami w Mroczkowie i Odrowążku  Projekt aktywizacji społecznej seniorów Gminy Bliżyn Klub Seniora „Emeryt”

  2011-06-22

  Do pobrania w załączeniu Projekt aktywizacji społecznej seniorów

  Dołączone pliki:


  1) Projekt aktywizacji społecznej seniorów Gminy Bliżyn Klub Seniora „Emeryt”  Proponowany terminarz spotkań Klubu Seniora Emeryt w roku 2011

  2011-06-22

  18 styczeń – Jasełka w wykonaniu Kółka Teatralnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Skarżyska Kamiennej.

  15 luty – Spotkanie walentynkowe, zabawa taneczno integracyjna przy muzyce na żywo.

  1 marzec – Spotkanie integracyjne z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, promocja ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodzinę, promocja zdrowej żywności, pogadanka dr Wojciecha Urbaczki, występ Kapeli Bliżej serca.

 • więcej ...
   12 kwiecień – Spotkanie przedświąteczne – śniadanie wielkanocne, Seniorzy dla Seniorów- występy kółka teatralnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Skarżyska Kamiennej, sztuka pt „Hamlet chuligański”

   10 maj – rajd pieszy – poznaj swoją okolicę.

   15 maj – loteria fantowa przygotowana przez seniorów dla uczestników odpustu.

   14 czerwiec – Pogadanka – Rola dziadków w życiu rodziny – realizacja kampanii Postaw na rodzinę, zabawa taneczno integracyjna przy muzyce na żywo.

   10 lipiec – Wycieczka, do wyboru jaskinia Raj lub Toruń, Biskupin, Gniezno.

   12 lipiec – Spotkanie z artystą ludowym, spotkanie muzykiem, zabawa taneczno integracyjna.

   9 sierpień – Wycieczka do wyboru Święty Krzyż lub Kałków.

   6 wrzesień – Pożegnanie lata, grillowe spotkanie integracyjne na Świniej Górze/ Brześciu, spotkanie z muzykiem, prezentacja pieśni regionalnych.

   4 październik – Wycieczka do teatru – do wyboru teatr w Radomiu, Łodzi, Krakowie lub Warszawie.

   15 październik – spotkanie z prawnikiem na temat prawnych aspektów dotyczących seniorów (prawo spadkowe, alimentacja, darowizny, itp.), wieczorek taneczny.

   8 Listopad – Spotkanie z rehabilitantem, pokaz podstawowych ćwiczeń sprawnościowych, wieczorek taneczno integracyjny.

   22 listopad – Andrzejkowe spotkanie przy muzyce na żywo, występy kółka Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

   13 grudzień – spotkanie mikołajkowo – wigilijne.

   Seniorzy Filii w Mroczkowie spotykają się w każdy czwartek miesiąca, korzystają i organizują spotkania według harmonogramu Klubu Seniora w Bliżynie.

   Seniorzy w Odrowążku spotkania klubowe rozpoczynają od miesiąca marca 2011 roku , średnio jeden raz w miesiącu. Proponowany przez nich harmonogram zajęć to:

   Gotowanie – „Kuchnia włoska”
   „Kuchnia regionalna”.

   Robótki ręczne – szydełko, druty i inne.

   Ognisko, pieczenie ziemniaka.

   Spotkanie andrzejkowe.

   Spotkanie wigilijne.

   Wycieczki – do wyboru Sandomierz, Niepokalanów.

   Wyjazd do teatru lub kina.
 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji