Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-01-27
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Styczeń 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
451004
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
    Nabory na stanowiska - archiwum
     Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (12 pub.)

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych

  2016-03-18

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Edyta Ucińska, zam. Bliżyn.
  Pani Edyta Ucińska w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania, wykazując się niezbędną wiedzą merytoryczną i doświadczeniem. Również predyspozycje osobiste Pani Ucińskiej gwarantują prawidłowe wykonanie zadań na stanowisku ds. świadczeń wychowawczych.  Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko

  2016-03-09

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych do następnego etapu naboru powołana Komisja Konkursowa zakwalifikowała niżej wymienione osoby spełniające wymagania formalne:
  1. Magdalena Porada – Wojtyniów
  2. Lidia Stachura – Mroczków Kapturów
  3. Katarzyna Kalinowska – Stąporków
  4. Magdalena Sieczka Kabała – Bliżyn
  5. Joanna Ucińska – Bliżyn
  6. Joanna Stępnik – Skarżysko Kamienna
  7. Zachara Sylwia – Bliżyn
  8. Edyta Ucińska - Bliżyn
  9. Monika Anna Nowek – Skarżysko Kamienna

  Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczono na dzień 16 marca 2016 roku od godziny 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie.

  Kierownik GOPS
  Zofia Nowak - Walachnia  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I SWIADCZEŃ RODZINNYCH

  2016-02-26

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 26 – 120 Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2.
  Szczegóły w załączniku.

  Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I SWIADCZEŃ RODZINNYCH  Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze- KSIĘGOWY.

  2014-07-11

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru - na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Iwona Giermakowska zam. Pięty

 • więcej ...
   Pani Iwona Giermakowska w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania, wykazując się niezbędną wiedzą merytoryczną.
   Z upoważnienia kierownika GOPS
   Monika Łukomska • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie.

  2014-07-10

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w związku z naborem na stanowisko urzędnicze – księgowy, wpłynęła jedna oferta - pani Iwony Giermakowskiej.

 • więcej ...
   Kandydatka spełniła wymogi formalne i przechodzi do dalszego etapu rekrutacji- rozmowy kwalifikacyjnej.

   Z upoważnienia kierownika GOPS
   Monika Łukomska • NABÓR na stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWY

  2014-07-03

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze– KSIĘGOWY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie - szczegóły w załączniku

  Dołączone pliki:


  1) NABÓR na stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWY  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent Rodziny 2012 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie

  2012-07-20

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ASYSTENT RODZINY wybrana została Pani Magdalena Włodarczyk zam. Bliżyn, ul. Rudowskiego 5a.

  Zatwierdziła: Kierownik GOPS Zofia Nowak  Informacja dotycząca naboru na stanowisko asystent rodziny

  2012-06-27

  Bliżyn dnia 27.06.2012

  Informacja dotycząca naboru na stanowisko asystent rodziny

 • więcej ...
   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, informuje, iż w wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się
   1. Magdalena Włodarczyk – zam. Bliżyn
   2. Milena Majchrzycka – zam. Skarżysko Kamienna
   Wymienione osoby spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

   Przewodnicząca komisji: Monika Łukomska
   Zatwierdziła Zofia Nowak – kierownik GOPS • Nabór na stanowisko

  2012-06-13

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: ASYSTENTA RODZINY. Czytaj w załączniku nr 1.

  Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny  Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie

  2010-06-28  Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownik socjalny wybrana została Pani Magdalena Sieczka zam. Skarżysko Kamienna.
  Pani Magdalena Sieczka wykazała się niezbędną wiedzą merytoryczną, spełniła wymagania obligatoryjne i osiągnęła najwyższe wyniki podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  Przewodnicząca Komisji: – Monika Łukomska
  Zatwierdziła Zofia Nowak – Kierownik GOPS
  Bliżyn dnia 28 czerwiec 2010r.
  Informacja o wstępnej selekcji naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie

  2010-06-17  Informacja o wstępnej selekcji naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie
  Informujemy, iż w wyniku naboru na stanowisko: pracownik socjalny do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się niżej wymienione osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  1. Mikołaj Kwaśniak zam. Skarżysko –Kam.
  2. Jarosław Domagała zam. Płaczków Piechotne
  3. Magdalena Sieczka zam. Skarżysko –Kam.

  Przewodnicząca Komisji: Monika Łukomska
  Zatwierdziła Zofia Nowak – Kierownik GOPS
  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

  2010-05-31  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie ogłasza nabór na stanowisko pracy pracownik socjalny: współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • więcej ...
   KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

   I. Wymagania niezbędne
   1. Posiadać obywatelstwo polskie.

   2. Spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

   a) posiadać dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, uzyskany tytuł zawodowy do dnia 1 stycznia 2008r,
   b) dyplom ukończenia Kolegium służb społecznych,
   c) dyplom ukończenia do 2007r studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
   d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna.
   3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pracownika socjalnego.
   4. Nieposzlakowana opinia.
   5. Niekaralność za przestępstwa umyślne.
   6. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz powinien korzystać
   z praw publicznych.
   7. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej.
   8. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
   9. Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
   10. Znajomość dokumentów programowych dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   II. Wymagania dodatkowe (pożądane)
   1. Ukończone szkolenia i kursy związane z pomocą społeczną.
   2. Znajomość zagadnień ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.
   3. Umiejętność sporządzania kontraktów socjalnych.
   4. Znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowiska Windows).
   5. Znajomość topografii gminy Bliżyn.
   6. Mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż.

   III. Preferowane cechy osobowości kandydata

   1. Komunikatywność.
   2. Kreatywność.
   3. Odporność na stres.
   4. Umiejętność pracy w zespole.
   5. Dokładność.
   6. Odpowiedzialność.
   7. Sumienność.
   IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
   1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy osobom potrzebującym.
   2. Świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej.
   3. Organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się
   w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności w formie:- zawierania kontraktów socjalnych,- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych;
   4. Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego OPS realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   5. Realizacja wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   6. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
   7. Współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa.
   8. Praca w programie komputerowym pomocy społecznej.
   9. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
   10. Współpraca ze specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy
   z klientem.

   V. Wymagane dokumenty

   1. Życiorys (CV).
   2. List motywacyjny.
   3. Kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie.
   4. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
   5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
   w pełni z praw publicznych.
   6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
   7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku.
   Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę obowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.
   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
   z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie” w terminie do dnia 14 czerwca 2010r., do godziny 15.00 - osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie - lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn (decyduje data doręczenia dokumentów do Ośrodka) Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
   Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
   (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, stażu, praktyki), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
   z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
   z późn.zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.
   z 2008r. Nr 223, poz .1458 z późn.zm.).
   VI. Dodatkowe informacje
   1. Zatrudnienie: na czas określony, na czas trwania projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 3/4 etatu
   2. Projekt „Zmień swoje życie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
   VII. Informacje dla kandydatów
   1. Etapy naboru:
   a) ogłoszenie o naborze,
   b) składanie dokumentów aplikacyjnych,
   c) wstępna selekcja kandydatów,
   d) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
   e) końcowa selekcja kandydatów – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna
   z kandydatami, którzy przeszli wstępną selekcję,
   f) sporządzenie protokółu z przeprowadzonego naboru,
   g) podjęcie decyzji o zatrudnieniu.
   2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie www.gopsblizyn.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2.

 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji