Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-01-27
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Styczeń 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
451046
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
    Program Integracji Społecznej - archiwum
     Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (5 pub.)

  Podsumowanie usługi Programu Integracji Społecznej: KLUB SENIORA „EMERYT”

  2010-12-07

  GMINA: BLIŻYN / Opis usługi:

  Pomysłodawcą projektu byli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie podczas odwiedzin u ludzi starszych, odczuwali wśród nich uczucie pustki i samotności. Powstał więc pomysł na aktywne spędzanie czasu wolnego dla seniorów naszej gminy oraz działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu tej grupy mieszkańców. Działania w ramach Programu Integracji Społecznej prowadzone są od 2008 roku, miejscem realizacji usług jest świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie.

 • więcej ...
   W ramach organizowanych spotkań prowadzone są zajęcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym, muzycznym. Ważnym elementem jest integracja seniorów całej gminy a sprzyjają temu spotkania wyjazdowe seniorów z Bliżyna do innych sołectw w gminie. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych, byli m, in. w Sandomierzu, Kazimierzu Dolnym, w Warszawie - Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie zorganizowane zostało spotkanie z Panią Poseł Marzeną Okłą Drewnowicz, Krakowie, Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamienna, teatrze w Kielcach i Radomiu. Klub Seniora gościł przedstawicieli Banku Światowego, a także mieszkańców Bielin i Łagowa podczas ich wizyty studyjnej w gminie Bliżyn w ramach Dobrych Praktyk. W obu spotkaniach uczestniczyły władze samorządowe naszej Gminy, z Wójtem Panem Mariuszem Walachnia. Niezwykle prężnie działa zarząd Klubu Seniora „Emeryt”, który m.in. zbiera składki członkowskie na działalność klubu, za składki członkowskie organizują wieczorki taneczne, spotkania kółek zainteresowań takich jak: cyklistów, turystycznych, kulinarnych, fotograficznych, szachowych, pokaz rękodzieła artystycznego- wycinankarstwo i rzeźba. Zawsze wzruszającym momentem są spotkania wigilijne, gdzie seniorzy zwłaszcza samotni mogą pobyć razem i połamać się opłatkiem.
   Uczestnicy Klubu Seniora czują się dowartościowani, czynnie zaangażowani w imprezy, nadal dużo osób deklaruje udział w projekcie. Została wykształcona umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego, seniorzy pogłębiają wiedzę poprzez spotkania ze specjalistami, budowane są relacje między uczestnikami mające na celu ich integrację oraz promowana jest postawa wzajemnego szacunku i tolerancji w środowisku lokalnym.
   Działalność Klubu pozytywnie jest odbierana przez władze samorządowe i środowisko, najlepszym przykładem jest zawiązanie dwu Filii Klubu Seniora Emeryt w Mroczkowie i Odrowążku. W sołectwie Mroczków już zawiązał się Zarząd Klubu i zebrano pierwsze składki członkowskie na działalność. Klubowicze z Bliżyna nadal, mimo zakończenia programu, we wrześniu 2010 roku, czynnie organizują spotkania oraz promują swoją działalność w nowo utworzonych punktach Mroczkowa i Odrowążka.
   Działalność Klubu Seniora , zaangażowanie klubowiczów, liczba uczestników w spotkaniach (zawsze powyżej 60 osób, a zadeklarowanych 140) świadczy o potrzebie podejmowania działań na rzecz osób starszych i samotnych. Widząc aktywność seniorów, zaangażowanie, odczuwamy satysfakcję i motywacje do dalszej pomocy.
   Kontakty:
   Kontakt do realizatora (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 41 2541 326, gopsblizyn@hot.pl
   Gminny koordynator (Zofia Nowak 41 2541 326, gopsblizyn@hot.pl • Program Integracji Społecznej- Klub Seniora Program Integracji Społecznej- Klub Seniora Emeryt

  2010-10-01

  Program Integracji Społecznej- Klub Seniora Program Integracji Społecznej- Klub Seniora Emeryt (2)

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (21 fot.)
  PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

  2009-09-02

  Program zajęć od września do grudnia 2009 roku KLUB SENIORA EMERYT:
  • pokaz i warsztaty rękodzieła ludowego
  • pogadanka terapeuty od uzależnień na temat uzależnień osób starszych
  • zabawa integracyjna
  • pogadanka na temat bezpieczeństwa – pogadankę poprowadzi policjant naszego Posterunku Policji
  • obchody Światowego Dnia Osób Starszych
  • spotkanie „andrzejkowe”
  • spotkanie opłatkowe
  • spotkanie noworoczne, podsumowanie działalności roku 2009 i plan działania na rok 2010.

  Dołączona galeria:
  Działania

  2009-09-02

  Klub Seniora Emeryt działa zgodnie z założeniami Programu Integracji Społecznej od 15 kwietnia 2009 roku. W okresie między grudniem 2008 a kwietniem 2009 samodzielnie funkcjonował w oparciu o własne składki. Pracownicy co miesiąc składają sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonywanych usług.
  Spotkania odbywają się cyklicznie (średnio co dwa tygodnie), w razie potrzeby również w soboty, działania/usługi:

 • więcej ...
   Kwiecień 2009 roku
   Spotkanie integracyjne seniorów z dziećmi Szkoły Podstawowej w Sorbinie, które przedstawiły program słowno muzyczny z okazji czwartej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Po występie dzieci Wójt Gminy Bliżyn przedstawił proponowany system wywozu nieczystości stałych, odbyła się pogadanka na temat ochrony środowiska naturalnego, szkodliwości wypalania odpadów z tworzyw sztucznych i dzikich wysypisk śmieci.
   Maj 2009 roku
   Koncert muzyki poważnej w wykonaniu uczennic Szkoły Muzycznej w Skarżysku Kamienna, Uczennice wykonały między innymi utwory:
   • Humoreska Antoniego Dworzaka
   • Dunka na dwa serca
   • Skrzypek na dachu
   • Wiśniowy sad
   Oraz utwory muzyków współczesnych, było to niezapomniane spotkanie z muzyką.
   Wyjazd integracyjny do sołectwa Jastrzębia gm. Bliżyn z okazji 100 – lecia tej miejscowości. Uroczystość rozpoczęła msza Św. Po mszy Ksiądz Wlazło dokonał poświęcenia obelisku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się posłowie Marzena Okła - Drewnowicz, Andrzej Bętkowski, władze samorządowe naszej gminy. Obchody uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca Sorbin. Po nich wystąpił nasz klubowicz Wacław Pejas, który wyśpiewał wiele utworów „łatwych i przyjemnych”.
   Uczestnicy Klubu Seniora pomimo deszczowej pogody byli bardzo zadowoleni z wyjazdowego spotkania. Wspólnie tańczyli, śpiewali, nawiązały się nowe przyjaźnie oraz odnowiły te z czasów młodości..
   Ważnym wydarzeniem dla naszego klubu jak i dla całej gminy była wizyta przedstawicieli Banku Światowego w gminie Bliżyn. W spotkaniu udział wzięli: Jan Pakulski przedstawiciel Banku Światowego z Waszyngtonu, Jarosław Chodecki – kierownik zarządzający PPWOW w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Ewa Gliwicka Koordynator PIS, Barbara Jakacka – Green – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Mariusz Papucki pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowia oraz opiekun naszej Gminy Stanisław Baska - Konsultant Regionalny. Uczestnikami spotkania były władze samorządowe z Wójtem Gminy Panem Mariuszem Walachnia, klubowicze, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie.
   Wizyta miała na celu prezentację dobrych praktyk w ramach programu. Goście byli usatysfakcjonowani realizacją projektów w nasze Gminie.
   Czerwiec – sierpień 2009 roku
   Niezapomnianym przeżyciem dla klubowiczów były wycieczki krajobrazowe i kulturalne:
   • Wycieczka do Krakowa – zwiedziliśmy Wawel, Kościół Franciszkanów, Ratusz, Katedrę Królewską. Przewodnik opowiadał legendy i zwyczaje Krakowa. Były wspólne zdjęcia pamiątkowe, zdjęcia zabytków jak również indywidualne i grupowe.
   • Wyjazd do teatru im. Stanisława Żeromskiego w Kielcach na sztukę „Mąż zdradzony czyli – Amfitrion”, niektórzy klubowicze w tetrze byli po raz pierwszy a może i ostatni, więc było to dla nich wielkie wzruszenie i niezapomniane przeżycie.
   • Następnym dużym wydarzeniem dla naszych klubowiczów był wyjazd do Warszawy do Sejmu na zaproszenie Pani Poseł Marzeny Okła – Drewnowicz. Mogliśmy zobaczyć na żywo obrady Sejmu. Pani Poseł przywitała wszystkich bardzo serdecznie i opowiedziała o swojej pracy w Sejmie, jak również pod przewodnictwem Pani Poseł mogliśmy zwiedzić Sejm. Po zwiedzaniu wszyscy udali się do kawiarni Sejmowej, gdzie czekała na nas szarlotka i kawa. Czas minął w miłej, sympatycznej atmosferze.
   • Ostatnią naszą dalszą wyprawą była wycieczka do Sandomierza, zwiedziliśmy Rynek, Katedrę, Wąwóz Królowej Jadwigi, Bramę Opatowską, Ratusz. Atrakcją był Turniej Rycerski, jak również rejs statkiem po Wiśle, dla większości seniorów pierwszy raz w życiu. Nasi seniorzy byli zmęczeni ale bardzo zadowoleni z wyprawy zwłaszcza, że dopisywała pogoda. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Katedrę i podziemia w Opatowie. Wyjazdy udokumentowano na płytach CD – każdy uczestnik otrzymał płytę na pamiątkę wspólnie spędzonych chwil. Poza wymienionymi odbywały się tradycyjne spotkania wtorkowe, na których Seniorzy uczestniczyli w kółkach zainteresowań takich jak: kulinarne, turystyczne, cyklistów, artystyczne, chóru.
   • W sierpniu 2009r klubowicze wzięli udział w dożynkach parafialnych w Sorbinie. Klubowicze brali udział we mszy św. Po mszy św. Brali udział w uroczystości dożynkowe, klubowicze przystąpili również do konkursu potraw regionalnych.
   Program zajęć od września do grudnia 2009 roku:
   - pokaz i warsztaty rękodzieła ludowego
   - pogadanka terapeuty od uzależnień na temat uzależnień osób starszych
   - zabawa integracyjna
   - pogadanka na temat bezpieczeństwa – pogadankę poprowadzi policjant naszego Posterunku Policji
   - obchody Światowego Dnia Osób Starszych
   - spotkanie „andrzejkowe”
   - spotkanie opłatkowe
   - spotkanie noworoczne, podsumowanie działalności roku 2009 i plan działania na rok 2010. • Program Integracji Społecznej

  2009-05-09

  W roku 2008 został utworzony klub seniora „Emeryt” w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Projekt wzbudził bardzo duże zainteresowanie w społeczności osób starszych naszej gminy do których był skierowany. Planowana ilość uczestników to 30 seniorów a zgłoszonych do klubu jest już ponad 100 osób, nie tylko z miejscowości Bliżyn, ale i innych miejscowości w gminie. Potrzeby przerosły oczekiwania. Nastąpiła integracja mieszkańców (seniorów) sołectw, odnowienie i zawiązanie nowych znajomości. Po ilości zgłoszeń, widać, iż seniorzy naszej gminy potrzebują miejsca, gdzie będą mogli aktywnie spędzać wolny czas. Pomimo zakończenia projektu tj. 31 grudzień 2008, uczestnicy nadal kontynuują spotkania i biorą w nich czynny udział . Został utworzony Zarząd Klubu, seniorzy zbierają składki członkowskie na działalność klubu. Za własne pieniądze zorganizowali m.in. dzień babci, dziadka, wieczorki taneczne, spotkanie rekolekcyjne, poczęstunki.

 • więcej ...
   Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej również w roku bieżącym przystąpili do konkursu ogłoszonego przez Urząd Gminy w Bliżynie na realizację Działania „ Usługi dla starszych – Organizacja Klubów Seniora oraz usług specjalistycznych i opiekuńczych, pozyskiwanie wolontariuszy”. 16 kwietnia 2009 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu w ramach Programu Integracji Społecznej. Otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 36 321 zł na „Organizację i prowadzenie Klubu Seniora Emeryt”. Realizacja usługi od 15 kwietnia do 31 grudnia 2009 roku, co drugi wtorek miesiąca, miejsce spotkań – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie. Pomysłodawcą działania są pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. W ramach organizowanych spotkań prowadzone będą dyskusje, zajęcia integracyjne o charakterze kulturowo- edukacyjno- rekreacyjnym, muzycznym, spotkania wyjazdowe do sąsiednich sołectw gminy, do udziału w spotkaniach zaprosimy młodzież szkolną. W ramach projektu planowane są także wycieczki autokarowe, piesze, grill, wieczorki taneczne, pokaz wyrobów ludowych, (zachęcimy klubowiczów do samodzielnego wykonania rękodzieł artystycznych), założenie kółek zainteresowań, pogadanki, występy. W gminie Bliżyn brakuje małych kameralnych miejsc w którym starsze osoby mogłyby spotykać się ze sobą, spędzać aktywnie czas w sympatycznej atmosferze. Klub ”Emeryt” ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez integrację.

 • Dołączona galeria:

 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji