Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-01-23
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Styczeń 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
450546
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
    Przemoc w rodzinie - archiwum
     Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (5 pub.)

  Informacja

  2018-05-23

  Zachęcamy do odwiedzania strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
  https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/  Informacja

  2018-05-23

  W załączeniu informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

  Dołączone pliki:


  1) Informacja  PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ

  2015-07-10

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2

  Dyżury Specjalistów:
  każdy poniedziałek w godzinach 15. 00 – 17. 00;
  Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca dyżur pełni pedagog,
  Drugi i czwarty poniedziałek miesiąca terapeuta ds. uzależnień oraz rodziny.

  Drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach 16.00 – 18.00 psycholog.
  Specjaliści udzielają konsultacji w sprawach uzależnień, współuzależnień, problemów opiekuńczo - wychowawczych oraz przemocy w rodzinie.

 • więcej ...
   Podstawowe zadania Punktu Konsultacyjnego:
   - motywowanie zarówno uzależnionych jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
   - udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
   - motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie , ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia,
   - rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o mm możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
   - inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
   - udzielanie wsparcia pedagogicznego, psychologicznego w zakresie uzależnień oraz problemów wychowawczych.

   W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
   Zgłoszenia, wszelkie sygnały dotyczące przemocy w rodzinie należy zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2 do pracownika socjalnego/ kierownika Ośrodka, w godzinach pracy od 7.30 – 15.30. • REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

  2011-06-22

  Regulamin stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 6/10 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 lutego 2010 r. - do pobrania plik nr 1.
  Wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego (Załącznik nr 1 do regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego) - do pobrania plik nr 2.

  Dołączone pliki:


  1) DO POBRANIA - Załącznik do Zarządzenia Nr 6/10 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 lutego 2010 r.
  2) DO POBRANIA - Wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego  PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ OFIAR PRZEMOCY

  2011-06-22

  W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zgłoszenia, wszelkie sygnały dotyczące przemocy w rodzinie należy zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2 do pracownika socjalnego/ kierownika ośrodka, w godzinach pracy od 7.30 – 15.30. Dyżury Specjalistów: każdy poniedziałek w godzinach 15. 00 – 17. 00. Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca dyżur pełni pedagog, Drugi i czwarty poniedziałek miesiąca terapeuta ds. uzależnień oraz rodziny. Specjaliści udzielają konsultacji w sprawach uzależnień, współuzależnień, problemów wychowawczych, przemocy w rodzinie. Więcej informacji w załączeniu.

  Dołączone pliki:


  1) pobierz więcej informacji o Punkcie Konsultacyjnym
 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji