Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2018-10-15
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Październik 2018

link do BIP


Licznik odwiedzin:
384772
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
    Aktualności
  Ogłoszenie o zmianie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie do stypendium szkolnego

  2018-10-11

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż od miesiąca października 2018r. nastąpiła zmiana kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i wynosi 528,00zł.
  Wobec powyższego rodziny kwalifikujące się dochodem mogą złożyć wniosek o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  Przyjmowanie wniosków w godz. od 8:00 do 11:00.

  Uwaga: tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do wniosku dostarczają zaświadczenie ze szkoły.  Informacja Punkt Konsultacyjny

  2018-09-14

  Dyżur specjalisty psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 25.09.2018 na dzień 18.09.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.30 do 17.30.  Informacja Punkt Konsulatacyjny

  2018-08-10

  Dyżur specjalisty-terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 13.08.2018 na dzień 14.08.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.00 do 17.00.  OGŁOSZENIE

  2018-08-06

  Osoby chcące skorzystać z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w formie pokrycia kosztów dożywiania dzieci w szkole od 1 września 2018 roku proszone są o składanie wniosków do 15 sierpnia 2018 roku.  Informacja Punkt Konsultacyjny

  2018-06-29

  Dyżur specjalisty-pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 02.07.2018 na dzień 30.07.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.30 do 17.30.  Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków

  2018-06-07

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry Start na nowy okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:
  - elektronicznie od 1 lipca 2018 r.
  - tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r.
  Więcej informacji można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2 i pod numerami tel. 41 2541 326; 500 726 541
  Szczegółowa informacja dotycząca terminów składania wniosków
  Program rządowy „Dobry start”
  Wniosek o świadczenie „Dobry start” można składać online już od 1 lipca 2018 roku przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.
  Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września , gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.


  W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną:
  • za pośrednictwem banków (dotyczy 500+),
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS (dotyczy 500+),
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Empatia)

  Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków  Program Dobry Start

  2018-06-07

  logo


  Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

  Więcej informacji w załącznikach oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl/DobryStart

  Dołączone pliki:


  1) Program Dobry Start
  2) Program Dobry Start  Ogłoszenie o stypendium

  2018-06-05

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
  w dniu 13.06.2018r. i 27.06.2018r. roku wypłacane będzie stypendium szkolne w kasie GOPS ul. Kościuszki 88.

  Przed pobraniem pieniędzy w dniu pierwszej wypłaty należy zgłosić się do GOPS ul. VI Wieków Bliżyna 2 w celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.

  Brakujące rachunki należy dostarczyć do 25.06.2018r.  Ogłoszenie stypendium

  2018-05-30

  OGŁOSZENIE


  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż minimalna kwota na rachunki do stypendium szkolnego w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 dla dochodu na osobę w rodzinie:
  poniżej 200zł wynosi 441,00zł,
  powyżej 200zł wynosi 365,40zł.
  Dokładne informacje o wysokości brakujących kwot pod nr telefonu 533 172 001, lub 41 25 41 326 w godz. 8:00 -13:00.  Ogłoszenie o wydawaniu żywności

  2018-05-24

  Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
  Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
  1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 02.06.2018 od godziny 09.00 do 14.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
  2. Remiza OSP Nowki w dniu 02.06.2018 od godziny 10.00 do 14.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
  3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 01.06.2018 od godziny 08.30 do 13.00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

  Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
  Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności
  w innym dniu.
  Prezes PKPS
  Oddział Bliżyn
  Monika Sokołowska  Ogłoszenie Punkt Konsultacyjny

  2018-05-24

  Dyżur specjalisty-psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 26.06.2018 na dzień 19.06.2018. Godziny przyjęć pozostają bez zmian:15.30 do 17.30.  Zaproszenie Akademii Przedsiębiorczości do udziału w projekcie

  2018-05-11

  PROJEKT AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA
  Realizowany jest w ramach
  REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
  Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
  Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
  na podstawie umowy Nr RPSW.10.02.01-26-0059/17-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach


  Okres realizacji projektu: 2018-04-01 - 2019-12-31

  I. GRUPA DOCELOWA:
  Działania kierujemy do osób zamieszkałych na terenie z woj. świętokrzyskiego w wieku powyżej 29 r.ż.:
  1. 62 OSÓB BEZROBOTNYCH w tym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (z I lub II PROFILEM POMOCY)
  2. 20 OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO;
  znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należących w szczególności do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:
  - O NISKICH KWALIFIKACJACH – 42 osoby (16K i 26M);
  - PO 50 ROKU ŻYCIA – 18 osób (6K i 12M);
  - DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH – 21 osób ( 7K i 14 M)

 • więcej ...
   II. DZIAŁANIA W PROJEKCIE DLA UCZESTNIKÓW

   1. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I DORADCZE (dla wszystkich uczestników - obligatoryjne)
   - Indywidualny Plan Działania 2 godziny/osobę
   - Indywidualne Doradztwo Zawodowe 2 godziny/osobę
   - dodatkowe zajęcia dla osób po 50 r.ż. 2 godziny/osobę

   2. WSPARCIE SZKOLENIOWE I INNE

   1) SZKOLENIA dla 38 osób (24K i 14M);


   - szkolenie grupowe (KURS SZWALNICZY- EGZ.WEWN./zaświadczenie) – 8 osób / III kwartał 2018
   160 godzin szkoleniowych (w tym 10h praktycznych w zakładzie)
   - szkolenia indywidualne 30 osób - zgodne z IPD - zakończone uzyskaniem kompetencji/kwalifikacji lub uprawnień NA PRZYKŁAD:
   1.PRAWO JAZDY C, C+E, D
   2.OPERATOR(KOPARKOŁADOWARKI
   3.UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE/ENERGETYCZNE/GAZOWE
   4. KSIĘGOWOŚĆ
   5. HANDLOWIEC + PRAWO JAZDY B

   2) STAŻE ZAWODOWE przez 3 m-ce (po odbytym szkoleniu) dla 12 osób wskazanych w IPD przez doradcę/psychologa.

   3. REFUNDACJA WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY - dla minimum 33 pracodawców z woj. świętokrzyskiego (na 44 stanowiska pracy) w kwocie na jedno stanowisko do 25 000,00 zł (w tym wkład własny wnoszony przez pracodawcę minimum 1951,94 zł).
   Zatrudniane osoby - Kobiety i Mężczyźni - muszą spełniać warunki rekrutacji (GRUPA DOCELOWA) oraz przed zatrudnieniem uczestniczyć we WSPARCIU PSYCHOLOGICZNYM I DORADCZYM
   44 osoby (18K i 26 M) zatrudnione zostaną na doposażone miejsca pracy (przez okres minimum 24 miesięcy)


   SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE MOŻNA UZYSKAĆ W BIURZE PROJEKTU:
   Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 99/201 Tel. 797 161 671
   Strona internetowa: www.ap.org.pl; e-mail: dorota.gebska@ap.org.pl

   DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ,
   W BIURZE PROJEKTU w Skarżysku-Kamiennej oraz w biurach AP w Kielcach, i w Starachowicach.

   DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ w biurach AP w godz. 10.00 – 14.00

   - w Skarżysku-Kamiennej ul. Rejowska 99 II p. pokój nr 201, (przez cały okres rekrutacji)
   - w Kielcach, ul. Targowa 18 pokój nr 5 wyłącznie w czwartki
   - w Starachowicach ul. Zgodna 2 pokój nr 4: wyłącznie w poniedziałki
   - I nabór od 23 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca lub utworzenia pełnego naboru uczestników
   (nabór dotyczy 44 osób z pierwszej edycji)
   - II nabór od 02 listopada 2018 r. do 30 grudnia lub utworzenia pełnego naboru uczestników
   (nabór dotyczy 38 osób z drugiej edycji) • Ogłoszenie o wydawaniu żywności

  2018-04-26

  OGŁOSZENIE
  Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.
  Żywność wydawana będzie w 3 punktach:
  1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 30.04.2018 od godziny 12.00 do 16.00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
  2. Remiza OSP Nowki w dniu 02.05.2018 od godziny 09.00 do 14.00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.
  3. Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 01.05.2018 od godziny 08.30 do 12.30 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.
  Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.
  Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności w innym dniu.
  Prezes PKPS
  Oddział Bliżyn
  Monika Sokołowska  Ogloszenie w sprawie stypendium

  2018-04-20

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje.
  Osoby, które złożyły wniosek o stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018 winny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2 w dniach od 07.05.2018r. do 11.05.2018r. w celu złożenia oświadczenia o dochodach za miesiące od stycznia do kwietnia 2018r. Dochody brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatek dochodowy.
  Jednocześnie osoby posiadające rachunki proszone są o ich złożenie.
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (15-158 z 158)


 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji