Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2019-12-11
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Grudzień 2019

link do BIP


Licznik odwiedzin:
444992
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
    Aktualności
  OGŁOSZENIE

  2019-12-02

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że
  w dniu 17.12.2019r. i 30.12.2019r. roku wypłacane będzie stypendium szkolne i zasiłek szkolny w kasie GOPS w Bliżynie ul. Kościuszki 88.

  Informację o kwotach brakujących rachunków można uzyskać pod nr telefonu 41 25 41 326, kom. 533 172 001.

  Przed pobraniem środków pieniężnych należy zgłosić się do GOPS
  ul. VI Wieków Bliżyna 2 w celu odebrania decyzji przyznającej stypendium szkolne.

  Brakujące rachunki należy dostarczyć do 13.12.2019r. lub termin uzgodnić z pracownikiem.  Informacja Punkt Konsultacyjny

  2019-11-15

  Dyżur terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym przeniesiony z dnia 11 listopada 2019r. (dzień wolny) na dzień 26 listopada 2019 r. godz. 15.00-17.00  Apel o pomoc

  2019-10-16

  Potrzebna jest krew dla ratowania życia Pauliny Bernatek, która leży na oddziale intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim w Kielcach. Za oddanie krwi rodzina serdecznie dziękuje.

  Krew można oddawać m.in. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szpitalna 1 w godzinach od 7.00 do 12.00. Prosimy o informowanie, że krew z przeznaczeniem dla Pauliny Bernatek.  500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

  2019-09-11

  Informujemy, że od 1 września 2019 roku przyjmowane są w ZUS wnioski o przyznanie w/w świadczenia.
  Informacje można uzyskać pod adresem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941#1
  lub pod numerem telefonu infolinii ZUS 22 560 16 00.  Ogłoszenie w sprawie stypendium

  2019-09-06

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, iż przyjmowane będą wnioski o stypendium szkolne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2 w dniach do 15.09.2019r. w godz. 9:00 do 13:00 w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2019r.
  Należy dostarczyć dochody wszystkich pracujących członków rodziny za miesiąc sierpień 2019r.
  Jednocześnie informujemy, że osoby posiadające rachunki mogą je złożyć przy składaniu wniosku.  Ogłoszenie w sprawie składania wniosków

  2019-07-31

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że wnioski o przyznanie prawa na nowy okres zasiłkowy w sprawie świadczenia wychowawczego (500+), Dobry Start (300+), zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą w godzinach od 8.00 do 13.00.  Zaproszenie o udziału w projekcie

  2019-07-30

  Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju jest realizatorem projektu \"Aktywność zawodowa drogą do sukcesu\". Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.10.02.01-26-0005/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

  Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat z terenu woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami.

  Do udziału w projekcie zapraszamy również byłych

 • więcej ...
   Uczestników Projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO   Wsparcie w ramach projektu:

   • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika projektu (4 godz. zegarowe/os.)

   • Poradnictwo zawodowe (4 godz. zegarowe na osobę)

   • Szkolenie zawodowe (szkolenia zakończone egzaminami potwierdzającymi pozyskane kwalifikacje)

   • 4-miesięczne staże

   • pośrednictwo pracy   Szkolenia w ramach projektu:

   1. \"Kucharz z elementami HACCP\" (160 h.)

   2. \"Magazynier z elementami wykorzystania ICT w zawodzie\" (160h.)

   3. \"Sprzedawca - kasjer\" (160h.)   W ramach projektu gwarantujemy:

   • stypendium szkoleniowe,

   • stypendium stażowe,

   • zwrot kosztów dojazdu,

   • materiały szkoleniowe,

   • catering.   Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

   • są osobami powyżej 29 roku życia (osoby które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 lat),

   • zamieszkują województwo świętokrzyskie,

   • są osobami długotrwale bezrobotnymi.   REKRUTACJĘ ROZPOCZYNAMY 01. SIERPNIA

   BIURO PROJEKTU CZYNNE JEST W: PONIEDZIAŁKI, WTORKI I ŚRODY W GODZINACH 09.00 – 15.30   Więcej informacji na stronie www.sceir.pl lub w Biurze Projektu: tel. 41 364 22 19

   Pozdrawiam

   Katarzyna Wrona

   Koordynator Projektu • PROGRAM RODZINA 500+ NOWE ZASADY

  2019-06-25

  logo  Zarządzenie Kierownika GOPS

  2019-06-13

  W załączeniu zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w sprawie skróconego czasu pracy Ośrodka w związku z upałami.

  Dołączone pliki:


  1) Zarządzenie Kierownika GOPS
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (10-181 z 181)


 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji