Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Powrót

ZAJĘCIA I KURSY (2010)

Data publikacji: 2010-02-27

efs-logo

Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje (ich wybór będzie zależał od potrzeb zgłoszonych pracownikowi socjalnemu w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych i uwzględniał potrzebę przełamania istniejącego, stereotypowego podziału na zawody typowo męskie i typowo kobiece).

W ramach projektu oferujemy: AKTYWNA INTEGRACJA - aktywizacja społeczna, zawodowa:
1. Skierowanie Beneficjentów Ostatecznych do Klubu Integracji Społecznej.
2. Szkolenia beneficjentów Ostatecznych - maj do czerwiec 2010 roku:
a) trening terapeutyczno profilaktyczny,
b) trening kompetencji społecznych,
c) zajęcia z doradztwa zawodowego.
3. 23 czerwiec 2010 roku zakończenie i podsumowanie warsztatów kompetencji społecznych, terapeutyczno profilaktycznych, przekazanie beneficjentom materiałów promocyjnych.
Warsztaty zakończone sukcesem, ukończone przez wszystkich beneficjentów - 12 osób. W spotkaniu uczestniczył Pan Mariusz Walachnia, Wójt Gminy Bliżyn, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, koordynatorka projektu, pracownicy socjalni, trenerzy: psycholog, doradca zawodowy, terapeuta leczenia uzależnień. Wójt Gminy, Pan Mariusz Walachnia wręczył beneficjentom projektu zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.
W dyskusji na zakończenie spotkania uczestnicy projektu bardzo pozytywnie ocenili tego typu zajęcia, jako niezwykle przydatne, podnoszące samoocenę, dodające pewności i wiary w siebie, umiejętności poruszania się po rynku pracy i rozmowy z pracodawcą.
4. Trening umiejętności psychologicznych i aktywnego poszukiwania pracy, szkolenie wyjazdowe, Zakopane w dniach 14 - 16 lipca 2010 roku. W szkoleniu tym mogły uczestniczyć osoby, które aktywnie uczestniczyły w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, a jako, że wszyscy byli aktywni, sumiennie pracowali, więc wszyscy zostali zakwalifikowani do wyjazdu - 12 osób.
Po przebytej ścieżce umiejętności psychologicznych, aktywnego poszukiwania pracy, zajęć terapeutyczno profilaktycznych, po odbyciu zajęć grupowych i indywidualnych z poszczególnymi trenerami, uczestnicy i uczestniczki projektu zdecydowali, iż są gotowi przejść do następnego etapu aktywnej integracji, tj. uczestniczyć w wybranych praz siebie kursach ( aktywizacja edukacyjna).:
1. Kucharz Kelner z minimum sanitarnym - 4 osoby
2. Sprzedawca z obsługą kasy i minimum sanitarnym - 2 osoby
3. Księgowość i rachunkowość - 2 osoby
4. Kosmetyczka, stylizacja paznokci - 1 osoba
5. Operator koparko ładowarki - 2 osoby
6. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych - 1 osoba
Prawo jazdy kategorii B, C
Prawo jazdy kategorii B - 11 osób
Prawo jazdy kategorii C - 1 osoba
Umowy z firmami szkolącymi, wybranymi w drodze przetargu nieograniczonego zostały podpisane 24 sierpnia 2010 roku.
Opracowała Zofia Nowak - 27 sierpnia 2010 roku.
Więcej: dokumentacja foto z aktywnej integracji - patrz galeria.