Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Podsumowanie usługi Programu Integracji Społecznej: KLUB SENIORA EMERYT

Data publikacji: 2010-12-07

GMINA: BLIŻYN / Opis usługi:

Pomysłodawcą projektu byli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie podczas odwiedzin u ludzi starszych, odczuwali wśród nich uczucie pustki i samotności. Powstał więc pomysł na aktywne spędzanie czasu wolnego dla seniorów naszej gminy oraz działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu tej grupy mieszkańców. Działania w ramach Programu Integracji Społecznej prowadzone są od 2008 roku, miejscem realizacji usług jest świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie usługi Programu Integracji Społecznej: KLUB SENIORA EMERYT "

Program Integracji Społecznej- Klub Seniora Program Integracji Społecznej- Klub Seniora Emeryt

Data publikacji: 2010-10-01

Program Integracji Społecznej- Klub Seniora Program Integracji Społecznej- Klub Seniora Emeryt (2)

JASTRZĘBIAJASTRZĘBIAJASTRZĘBIAJASTRZĘBIAProgram Integracji Społecznej- Klub Seniora Program Integracji Społecznej- Klub Seniora Emeryt KONCERTKONCERTKRAKÓWKRAKÓWKRAKÓWKRAKÓWKRAKÓWKRAKÓWSANDOMIERZSANDOMIERZSANDOMIERZSANDOMIERZSANDOMIERZSANDOMIERZBANK ŚWIATOWYBANK ŚWIATOWY

Działania

Data publikacji: 2009-09-02

Klub Seniora Emeryt działa zgodnie z założeniami Programu Integracji Społecznej od 15 kwietnia 2009 roku. W okresie między grudniem 2008 a kwietniem 2009 samodzielnie funkcjonował w oparciu o własne składki. Pracownicy co miesiąc składają sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonywanych usług.
Spotkania odbywają się cyklicznie (średnio co dwa tygodnie), w razie potrzeby również w soboty, działania/usługi:

Czytaj całość publikacji "Działania "

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2009-09-02

Program zajęć od września do grudnia 2009 roku KLUB SENIORA EMERYT:
- pokaz i warsztaty rękodzieła ludowego
- pogadanka terapeuty od uzależnień na temat uzależnień osób starszych
- zabawa integracyjna
- pogadanka na temat bezpieczeństwa - pogadankę poprowadzi policjant naszego Posterunku Policji
- obchody Światowego Dnia Osób Starszych
- spotkanie andrzejkowe
- spotkanie opłatkowe
- spotkanie noworoczne, podsumowanie działalności roku 2009 i plan działania na rok 2010.

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Program Integracji Społecznej

Data publikacji: 2009-05-09

W roku 2008 został utworzony klub seniora Emeryt w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Projekt wzbudził bardzo duże zainteresowanie w społeczności osób starszych naszej gminy do których był skierowany. Planowana ilość uczestników to 30 seniorów a zgłoszonych do klubu jest już ponad 100 osób, nie tylko z miejscowości Bliżyn, ale i innych miejscowości w gminie. Potrzeby przerosły oczekiwania. Nastąpiła integracja mieszkańców (seniorów) sołectw, odnowienie i zawiązanie nowych znajomości. Po ilości zgłoszeń, widać, iż seniorzy naszej gminy potrzebują miejsca, gdzie będą mogli aktywnie spędzać wolny czas. Pomimo zakończenia projektu tj. 31 grudzień 2008, uczestnicy nadal kontynuują spotkania i biorą w nich czynny udział . Został utworzony Zarząd Klubu, seniorzy zbierają składki członkowskie na działalność klubu. Za własne pieniądze zorganizowali m.in. dzień babci, dziadka, wieczorki taneczne, spotkanie rekolekcyjne, poczęstunki.

Czytaj całość publikacji "Program Integracji Społecznej "

Program Integracji Społecznej