Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Rekrutacja (2014)

Data publikacji: 2014-06-18

efs-logo

Rekrutację przeprowadzi koordynatorka wraz asystentem i pracownikami socjalnymi, którzy mają dostęp do informacji na temat osób korzystających z pomocy OPS, kwalifikujących się do grupy osób objętych wsparciem w ramach projektu. Na etapie rekrutacji brane są również pod uwagę kobiety i mężczyźni, którzy zgłosili się do udziału w projekcie na podstawie ulotek i plakatów promujących działania POKL w latach 2008-2013.
 

Czytaj całość publikacji "Rekrutacja (2014)"

Rekrutacja (2013)

Data publikacji: 2013-06-16

efs-logo

Rekrutację przeprowadziły koordynatorka wraz z asystentką i pracownikami socjalnymi, które mają dostęp do informacji na temat osób korzystających z pomocy OPS, kwalifikujących się do grupy osób objętych wsparciem w ramach projektu. Na etapie rekrutacji brane były również pod uwagę kobiety i mężczyźni, którzy zgłosili się do udziału w projekcie na podstawie ulotek i plakatów promujących działania POKL w latach 2008 - 2012.

Czytaj całość publikacji "Rekrutacja (2013)"

REKRUTACJA (2012)

Data publikacji: 2012-06-01

efs-logo

Projekt skierowany jest do 12 beneficjentów: 9 kobiet i 3 mężczyzn, zameldowanych lub przebywających na terenie gminy Bliżyn, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje jako osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem marginalizacji lub są nią zagrożone. Kategoria osób objętych projektem jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi kategorii beneficjentów w SzOP PO KL, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1.

Czytaj całość publikacji "REKRUTACJA (2012)"

REKRUTACJA (2011)

Data publikacji: 2011-03-31

efs-logo

Projekt skierowany jest do 12 beneficjentów: 9 kobiet i 3 mężczyzn, w tym 2 osoby niepełnosprawne w wieku 15 - 64 lat zameldowanych lub przebywających na terenie gminy Bliżyn, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje jako osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem marginalizacji lub są nią zagrożone. Kategoria osób objętych projektem jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi kategorii beneficjentów w SzOP PO KL, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1.

Czytaj całość publikacji "REKRUTACJA (2011)"

Regulamin Rekrutacji do PO Kapitał Ludzki

Data publikacji: 2010-02-27

efs-logo

Regulamin Rekrutacji Projektu Systemowego... 2010r.
Regulamin Rekrutacji Projektu

Czytaj całość publikacji "Regulamin Rekrutacji do PO Kapitał Ludzki"

REKRUTACJA (2010)

Data publikacji: 2010-02-27

efs-logo Projekt skierowany jest do 12 beneficjentów: 9 kobiet i 3 mężczyzn, w wieku 15 - 64 lat zameldowanych lub przebywających na terenie gminy Bliżyn, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje jako osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem marginalizacji lub są nią zagrożone. Kategoria osób objętych projektem jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi kategorii beneficjentów w SzOP PO KL, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1.
Beneficjentami i beneficjantkami projektu będą osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w tym uczące się, zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym, ponieważ problemy jakie je dotykają powodują bierność, niezaradność życiową, a w rezultacie problemy finansowe, które przeobrażają się w wielopokoleniowe uzależnienie od pomocy OPS. W związku z powyższym istnieje konieczność projektu, który zaoferuje tym osobom wszechstronne wsparcie.

Czytaj całość publikacji "REKRUTACJA (2010)"

Termin naboru dokumentów

Data publikacji: 2009-06-05

efs-logo Dnia 31.03.2009 zakończono nabór dokumentów kwalifikujących do udziału w projekcie systemowym "Zmień swoje życie" realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizynie, w ramach PO Kapitał Ludzki, współfinansowanym przez EFS.

Czytaj całość publikacji "Termin naboru dokumentów "

Rekrutacja (2009)

Data publikacji: 2009-05-08

efs-logo Kto Może wziąć udział w projekcie
W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-64 lat zameldowane lub przebywające na terenie gminy Bliżyn, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje je jako osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem społecznej marginalizacji lub są nią zagrożone. Wybór tej grupy docelowej był podyktowany potrzebą intensywnej aktywizacji mieszkańców Bliżyna.

Czytaj całość publikacji "Rekrutacja (2009)"

Rekrutacja (2008)

Data publikacji: 2008-09-01

efs-logo Kto Może wziąć udział w projekcie.
W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-25 lat zameldowane lub przebywające na terenie gminy Bliżyn, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje je jako osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem społecznej marginalizacji lub są nią zagrożone. Wybór tej grupy docelowej był podyktowany potrzebą intensywnej aktywizacji młodych mieszkańców Bliżyna oraz ich gotowością do współpracy.

Czytaj całość publikacji "Rekrutacja (2008)"