Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-02-22
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Luty 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
454629
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
  Prawo
    Wybór świadczeń, w kontekście których wyświetlane będą akty prawne:
    Świadczenia rodzinne
    Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
    Dobry start (300 dla ucznia)
    Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
    Pomoc społeczna
    Fundusz alimentacyjny
    Dodatki mieszkaniowe
    Stypendia
    Inne akty

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej


Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1507 t.j.,Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1622, Dz.U.2019.1690, Dz.U.2019.1818.

tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-01-01

Wydanie - rok: 2019,
nr: -, poz.: 1507
Pobierz Pobierz...Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego


Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-01-02

Wydanie - rok: 2017,
nr: -, poz.: 1788
Pobierz Pobierz...Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023


Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: M.P.2018.1007

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-01-04

Wydanie - rok: 2018,
nr: -, poz.: 1007
Pobierz Pobierz...ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej


Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-10-01

Wydanie - rok: 2018,
nr: -, poz.: 1358
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1111 t.j., Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.924,Dz.U.2019.1818.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-01-01

Wydanie - rok: 2019,
nr: -, poz.: 1111
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie


Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.1390, Dz.U.2019.730, Dz.U.2019.1818.

Tekst jednolity

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-01-01

Wydanie - rok: 2015,
nr: - , poz.: 1390
Pobierz Pobierz...Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta


Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-10-14

Wydanie - rok: 2011,
nr: 209, poz.: 1245
Pobierz Pobierz...Rozporządzenie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie


Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-0-04

Wydanie - rok: 2011,
nr: 81, poz.: 448
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.


Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2018.1878 t.j., Dz.U.2019.730, Dz.U.2019.1690.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07

Wydanie - rok: 2018,
nr: -, poz.: 1878
Pobierz Pobierz...Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy


Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2010.238.1586, Dz.U.2014.1752.

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-04-14

Wydanie - rok: 2010,
nr: 238, poz.: 1586
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.688 t.j., Dz.U.2019.1570.

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-09-06

Wydanie - rok: 2019,
nr: -, poz.: 688
Pobierz Pobierz...
 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji