Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-02-22
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Luty 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
454649
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
  Prawo
    Wybór świadczeń, w kontekście których wyświetlane będą akty prawne:
    Świadczenia rodzinne
    Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
    Dobry start (300 dla ucznia)
    Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
    Pomoc społeczna
    Fundusz alimentacyjny
    Dodatki mieszkaniowe
    Stypendia
    Inne akty

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz. U. 2019.111 t.j.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-02-11

Wydanie - rok: 2020,
nr: -, poz.: 111
Pobierz Pobierz...Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-08-01

Wydanie - rok: 2017,
nr: -, poz.: 1466
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2017.2092 t.j., Dz.U.2017.1428, Dz.U.2018.1497, Dz.U.2019.1818.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-01-01

Wydanie - rok: 2017,
nr: -, poz.: 2092
Pobierz Pobierz...ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2018.1497 t.j.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-09-11

Wydanie - rok: 2018,
nr: -, poz.: 1497
Pobierz Pobierz...UCHWAŁA Nr 29 RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2014-03-18

Wydanie - rok: Monitor Polski 2014,
nr: -, poz.: 206
Pobierz Pobierz...Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2012-06-12

Wydanie - rok: 2012,
nr: -, poz.: 641
Pobierz Pobierz...Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w okresie ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2010.183.1234

Obowiązuje od 2012-01-01

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-08-11

Wydanie - rok: 2010,
nr: 183, poz.: 1234
Pobierz Pobierz...
 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji