Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26 2020-02-22
 
 
         Menu Główne

  

Strona startowa, Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Projekt systemowy EFS

  

Klub Integracji Społecznej

  

Klub Seniora Emeryt

  

Program Integracji Społecznej

  

Galeria

  

Telefony zaufania

  

Przemoc w rodzinie

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

O Ośrodku
 
Luty 2020

link do BIP


Licznik odwiedzin:
454647
         Projekt systemowy EFS

  

Aktualności EFS

  

Założenia i cele

  

Działania

  

Zadania

  

Zajęcia i kursy

  

Rekrutacja

  

Kadra

  

Promocja

  

Podsumowanie
 
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Pomoc Społeczna

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


 
  Projekt systemowy >> Zajęcia i kursy
    Projekt systemowy EFS:
    Aktualności EFS
    Założenia i cele
    Działania
    Zadania
    Zajęcia i kursy
    Rekrutacja
    Kadra projektu
    Promocja
    Podsumowanie

  Zajęcia i kursy (2014)

  2014-06-18  Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w Klubie Integracji Społecznej będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje. Ich wybór będzie zależał od potrzeb zgłoszonych pracownikowi socjalnemu w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, predyspozycji wskazanych przez doradcę zawodowego i psychologa i uwzględniał potrzebę przełamania istniejącego, stereotypowego podziału na zawody typowo „męskie” i typowo „kobiece”. Każdy z 12 BO projektu otrzyma przynajmniej jeden kurs zawodowy lub podnoszący kwalifikacje, realizacja planowana na lipiec do listopad 2014. Przystąpienie do kursów zawodowych będzie poprzedzone badaniami lekarskimi- w miarę potrzeb w zależności od specyfiki wybranego kursu. Jeżeli na etapie realizacji zadań związanych z aktywną integracją pojawi się potrzeba zorganizowania staży (na okres min. 3 m-cy) i praktyk (na okres min. 1 m-ca) GOPS w ramach przyznanej alokacji zorganizuje w/w instrument aktywnej integracji.

  Działania w ramach aktywnej integracji będą zlecone wykonawcom zewnętrznym , którzy zostaną wyłonieni zgodnie z ustawą PZP/ zasadą efektywności wydatków.  ZAJĘCIA I KURSY (2013)

  2013-06-16  Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje (ich wybór będzie zależał od potrzeb zgłoszonych pracownikowi socjalnemu w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Zaplanowane są 1 – miesięczne praktyki uzupełniające kursy zawodowe.
  Działania w ramach aktywnej integracji będą zlecone wykonawcom zewnętrznym, którzy zostaną wyłonieni zgodnie z ustawą PZP.  Zajęcia i kursy 2012

  2012-12-28  1.1 Kurs/szkolenie zawodowe z następującym podziałem :

  a) Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (dla 3 mężczyzn) liczba godzin minimum 67

  b) Kucharz z minimum sanitarnym (dla 8 kobiet) liczba godzin minimum 80

  1.2. Warsztaty z psychologiem dla 12 osób - 8 godzin zajęć grupowych (2x4 godz.)

  1.3. Warsztaty z doradca zawodowym dla 12 osób - 8 godzin zajęć grupowych (2x 4 godz.)  Zajęcia i kursy – 2011r

  2012-01-05  Zajęcia integracyjne odbywały się w Klubie Integracji Społecznej w miesiącach maju i czerwcu 2011r.
  - w ramach kontraktów socjalnych 12 uczestników (9 kobiet i 3 mężczyzn w tym 2 osoby niepełnosprawne) otrzymało wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog, terapeuta) zatrudnieni w projekcie poprowadzili zajęcia indywidualne i grupowe z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn. Ich realizacja przyczyniła się do zmiany postaw społecznych BO, podniesienia poczucia własnej wartości i poprawy asertywności. Zajęcia grupowe przygotowały uczestników do efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę.
  - w dniach11, 12, 13 lipca 2011r, wyjazd integracyjny do Zakopanego połączony z warsztatami aktywizacyjnymi (zawodowymi i społecznymi), pod okiem trenerów - psychologa i doradcy zawodowego.

 • więcej ...
   Po otrzymaniu wsparcia kompetencji społecznych i zawodowych nasi beneficjenci zakwalifikowani zostali do uczestnictwa w kursach zawodowych: kosmetyczka z elementami stylizacji paznokci, sprzedawca z minimum sanitarnym + kasy fiskalne, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, kucharz – kelner z minimum sanitarnym, nowoczesne technologie wykończeniowe w budownictwie, operator ładowarko koparki, kurs prawa jazdy kategorii B, kurs prawa jazdy kategorii C.
   op. Zofia Nowak • ZAJĘCIA I KURSY (2010)

  2010-02-27  Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje (ich wybór będzie zależał od potrzeb zgłoszonych pracownikowi socjalnemu w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych i uwzględniał potrzebę przełamania istniejącego, stereotypowego podziału na zawody typowo „męskie” i typowo „kobiece”).

 • więcej ...
   W ramach projektu oferujemy: AKTYWNA INTEGRACJA – aktywizacja społeczna, zawodowa:
   1. Skierowanie Beneficjentów Ostatecznych do Klubu Integracji Społecznej.
   2. Szkolenia beneficjentów Ostatecznych – maj do czerwiec 2010 roku:
   a) trening terapeutyczno profilaktyczny,
   b) trening kompetencji społecznych,
   c) zajęcia z doradztwa zawodowego.
   3. 23 czerwiec 2010 roku zakończenie i podsumowanie warsztatów kompetencji społecznych, terapeutyczno profilaktycznych, przekazanie beneficjentom materiałów promocyjnych.
   Warsztaty zakończone sukcesem, ukończone przez wszystkich beneficjentów – 12 osób. W spotkaniu uczestniczył Pan Mariusz Walachnia, Wójt Gminy Bliżyn, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, koordynatorka projektu, pracownicy socjalni, trenerzy: psycholog, doradca zawodowy, terapeuta leczenia uzależnień. Wójt Gminy, Pan Mariusz Walachnia wręczył beneficjentom projektu zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.
   W dyskusji na zakończenie spotkania uczestnicy projektu bardzo pozytywnie ocenili tego typu zajęcia, jako niezwykle przydatne, podnoszące samoocenę, dodające pewności i wiary w siebie, umiejętności poruszania się po rynku pracy i rozmowy z pracodawcą.
   4. Trening umiejętności psychologicznych i aktywnego poszukiwania pracy, szkolenie wyjazdowe, Zakopane w dniach 14 – 16 lipca 2010 roku. W szkoleniu tym mogły uczestniczyć osoby, które aktywnie uczestniczyły w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, a jako, że wszyscy byli aktywni, sumiennie pracowali, więc wszyscy zostali zakwalifikowani do wyjazdu – 12 osób.
   Po przebytej ścieżce umiejętności psychologicznych, aktywnego poszukiwania pracy, zajęć terapeutyczno profilaktycznych, po odbyciu zajęć grupowych i indywidualnych z poszczególnymi trenerami, uczestnicy i uczestniczki projektu zdecydowali, iż są gotowi przejść do następnego etapu aktywnej integracji, tj. uczestniczyć w wybranych praz siebie kursach ( aktywizacja edukacyjna).:
   1. Kucharz Kelner z minimum sanitarnym – 4 osoby
   2. Sprzedawca z obsługą kasy i minimum sanitarnym – 2 osoby
   3. Księgowość i rachunkowość – 2 osoby
   4. Kosmetyczka, stylizacja paznokci – 1 osoba
   5. Operator koparko ładowarki – 2 osoby
   6. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych – 1 osoba
   Prawo jazdy kategorii B, C
   Prawo jazdy kategorii B – 11 osób
   Prawo jazdy kategorii C – 1 osoba
   Umowy z firmami szkolącymi, wybranymi w drodze przetargu nieograniczonego zostały podpisane 24 sierpnia 2010 roku.
   Opracowała Zofia Nowak – 27 sierpnia 2010 roku.
   Więcej: dokumentacja foto z aktywnej integracji – patrz galeria. • Zajęcia i kursy (2008)

  2008-09-01  Zajęcia i kursy
  W ramach projektu oferujemy:
  * nowoczesne techniki wykończeniowe w budownictwie
  * sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  * fryzjer
  * kosmetyczka
  * prawo jazdy kat. B
  * kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  Prowadzone będą również zajęcia z Doradcą Zawodowym i Poradnictwo Psychologiczne  Zajęcia i kursy (2008)

  2008-08-10  W ramach projektu oferujemy:
  * księgowość komputerowa
  * sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  * cukiernik, organizacja
  * kosmetyczka
  * prawo jazdy kat. B, C
  * kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  * kucharz – kelner
  Prowadzone będą również zajęcia z Doradcą Zawodowym i Poradnictwo Psychologiczne

 • więcej ...
   Wybór oferty:
   Kwota zamówień nie przekracza 14 000 euro:
   Na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień Publicznych nie stosuje się w/wym ustawy do postępowań na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.
 


 

 
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GOPS Bliżyn, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn, tel.(41)254-13-26.

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji