Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Zajęcia i kursy (2014)

Data publikacji: 2014-06-18

efs-logo

Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w Klubie Integracji Społecznej będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje. Ich wybór będzie zależał od potrzeb zgłoszonych pracownikowi socjalnemu w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, predyspozycji wskazanych przez doradcę zawodowego i psychologa i uwzględniał potrzebę przełamania istniejącego, stereotypowego podziału na zawody typowo męskie i typowo kobiece. Każdy z 12 BO projektu otrzyma przynajmniej jeden kurs zawodowy lub podnoszący kwalifikacje, realizacja planowana na lipiec do listopad 2014. Przystąpienie do kursów zawodowych będzie poprzedzone badaniami lekarskimi- w miarę potrzeb w zależności od specyfiki wybranego kursu. Jeżeli na etapie realizacji zadań związanych z aktywną integracją pojawi się potrzeba zorganizowania staży (na okres min. 3 m-cy) i praktyk (na okres min. 1 m-ca) GOPS w ramach przyznanej alokacji zorganizuje w/w instrument aktywnej integracji.

Działania w ramach aktywnej integracji będą zlecone wykonawcom zewnętrznym , którzy zostaną wyłonieni zgodnie z ustawą PZP/ zasadą efektywności wydatków.

ZAJĘCIA I KURSY (2013)

Data publikacji: 2013-06-16

efs-logo

Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje (ich wybór będzie zależał od potrzeb zgłoszonych pracownikowi socjalnemu w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Zaplanowane są 1 - miesięczne praktyki uzupełniające kursy zawodowe.
Działania w ramach aktywnej integracji będą zlecone wykonawcom zewnętrznym, którzy zostaną wyłonieni zgodnie z ustawą PZP.

Zajęcia i kursy 2012

Data publikacji: 2012-12-28

efs-logo

1.1 Kurs/szkolenie zawodowe z następującym podziałem :

a) Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (dla 3 mężczyzn) liczba godzin minimum 67

b) Kucharz z minimum sanitarnym (dla 8 kobiet) liczba godzin minimum 80

1.2. Warsztaty z psychologiem dla 12 osób - 8 godzin zajęć grupowych (2x4 godz.)

1.3. Warsztaty z doradca zawodowym dla 12 osób - 8 godzin zajęć grupowych (2x 4 godz.)

Zajęcia i kursy - 2011r

Data publikacji: 2012-01-05

efs-logo

Zajęcia integracyjne odbywały się w Klubie Integracji Społecznej w miesiącach maju i czerwcu 2011r.
- w ramach kontraktów socjalnych 12 uczestników (9 kobiet i 3 mężczyzn w tym 2 osoby niepełnosprawne) otrzymało wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym). Specjaliści (doradca zawodowy, psycholog, terapeuta) zatrudnieni w projekcie poprowadzili zajęcia indywidualne i grupowe z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet i mężczyzn. Ich realizacja przyczyniła się do zmiany postaw społecznych BO, podniesienia poczucia własnej wartości i poprawy asertywności. Zajęcia grupowe przygotowały uczestników do efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę.
- w dniach11, 12, 13 lipca 2011r, wyjazd integracyjny do Zakopanego połączony z warsztatami aktywizacyjnymi (zawodowymi i społecznymi), pod okiem trenerów - psychologa i doradcy zawodowego.

Czytaj całość publikacji "Zajęcia i kursy - 2011r"

ZAJĘCIA I KURSY (2010)

Data publikacji: 2010-02-27

efs-logo

Osoby objęte kontraktami socjalnymi, które ukończą zajęcia w KIS będą uczestniczyły w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje (ich wybór będzie zależał od potrzeb zgłoszonych pracownikowi socjalnemu w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych i uwzględniał potrzebę przełamania istniejącego, stereotypowego podziału na zawody typowo męskie i typowo kobiece).

Czytaj całość publikacji "ZAJĘCIA I KURSY (2010)"

Zajęcia i kursy (2008)

Data publikacji: 2008-09-01

efs-logo

Zajęcia i kursy
W ramach projektu oferujemy:
* nowoczesne techniki wykończeniowe w budownictwie
* sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
* fryzjer
* kosmetyczka
* prawo jazdy kat. B
* kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Prowadzone będą również zajęcia z Doradcą Zawodowym i Poradnictwo Psychologiczne

Zajęcia i kursy (2008)

Data publikacji: 2008-08-10

efs-logo

W ramach projektu oferujemy:
* księgowość komputerowa
* sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
* cukiernik, organizacja
* kosmetyczka
* prawo jazdy kat. B, C
* kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
* kucharz - kelner
Prowadzone będą również zajęcia z Doradcą Zawodowym i Poradnictwo Psychologiczne

Czytaj całość publikacji "Zajęcia i kursy (2008)"